Rijke tijden Behalve door de bijzondere bewonersgeschiedenis van het huisje en het fraaie uiterlijk is er binnen ook het een en ander te bewonderen watje niet da gelijks ziet. Zo noemde ik al de bedsteden in de voorkamer. Het is al bijzonder dat ze nog niet uit gebroken zijn. Maar het meest opvallend is de kleurstelling: evenals de zolderbalken harde tinten donker- en licht blauw, van een hardheid zoals je op Texel verder niet ziet en die je associeert met de Zaanstreek, het zuidwestelijk Zuiderzeegebied en Ameland. Zaanstreek en Waterland in het eerste kwart van de 18e eeuw. In eerste instantie ziet dat er voor Texel heel vreemd uit, tot Ineke Vonk uitviste dat de toenma lige bewoner een commandeur ter walvisvaart was die bij een Zaanse reder voer. Nog voor deze connectie bekend was, dateerden André Winder van de Rijksdienst voor het Cultu reel Erfgoed en zijn collega's dit deurpaneel op ba sis van stijlkenmerken uit het eind van de 17e tot het begin van de 18e eeuw. Bedstedenwatld. FotoA. Capitairt-Bendien Het oog van de Noord-Hollandse kleurendeskun- dige Hans van Kampen viel vrijwel meteen op en kele afgeschilferde verfsplinters. Toen zagen we er meer en bleek dat dat harde blauw van de rechter voorkamerwand over het oude groen, zo te zien Spaans groen, geverfd was. Dat Spaans groen is een kleur die pas vanaf het begin van de 18e eeuw door huisschilders in Nederland toegepast werd. In de voorkamerdeur is zowel aan de gang- als aan de voorkamerkant een mooi beschilderd midden paneel aanwezig, met vogeltjes, die bijna Hinde- looper lijken, bloemen, fruit en een guirlande. Ook in dit paneel komen we dit Spaans groen tegen, sa men met dodekop (roze tot paars) en Berlijns blauw. Dat zijn de gebruikelijke kleuren en motie ven in de huizen van de rijke kooplieden in de In verband met de vondst van Spaans groen date ren we de verbouwing en de waarschijnlijk daarbij behorende schilderbeurt rond 1720-1740. Bij die verbouwing en verfraaiing werden Harlinger wand- tegels aangebracht in de roze kamer (de achterka mer), de keuken en de gang. Uit diezelfde tijd da teren de rijke betimmering in de keuken en de bedstedenwand in de voorkamer. Ook werd alle houtwerk toen geschilderd. Onduidelijk is of toen in het 3e balkvak van de voorkamer een schouw aangebracht werd, de be staande stookplaats in de huidige badkamer ver wijderd werd en de 2 ramen in de zijgevel dichtge metseld werden, of dat die verbouwingen al eerder plaatsvonden. 14 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 16