dzsvizs/ i Overzicht bewoners en eigenaren van Herenstraat 49 Extra openingstijden archief Gemeente Texel I Lr J 1 Een bijzondere walvisvaarderswoning in Den Hoorn Datum 1719 1719 1729 1753 1798 1800 1800/ca.l810 <1823 1824 1830 1840 1849 1850 1850/1874 1878/12/31 1937/04/13 1937/ /1962 1962/heden Plattegrond getekend door Johan Reydon in 1962. Foto Witma Eelman Inleiding Oude huizen en boerderijen leveren wel eens ver rassingen op. Soms onaangenaam, zoals verborgen gebreken of door houtworm aangetaste construc ties, soms aangenaam, zoals een bijzonder interi eur, opvallend materiaalgebruik of bijzondere, oude beschilderingen. Bij Herenstraat 49 in Den Hoorn zijn alle drie aangename verrassingen aanwezig. Daarbij komt nog dat aan dit pand een bijzondere geschiedenis kleeft. Het overkomt per slot van rekening niet ieder huis op Texel om twee generaties walvisvaarders gehuisvest te hebben. eigenaar bewoner x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Speciaal voor leden van de Historische Vereniging Texel is het Gemeente archief extra geopend op de volgende donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur: 7 oktober, 4 november en 2 december. Op werkdagen kunt u daar ook altijd terecht tijdens de normale openingstijden. Dinsdag tot en met vrijdag 's morgens van 10.30 tot 12.30 is Wil Braam aanwezig en hij weet vrijwel altijd een antwoord te vinden op uw genealogische en andere historische vragen. Bouwhistorie Proberen de bouwhistorie van een pand te achterha len is puzzelen. Dat betekent in hoeken en gaten kijken, je soms in onmogelijke bochten wringen, gewapend met een zaklamp onder bedsteden krui pen en speuren naar afgesplinterde verf en andere rariteiten. Soms levert dat informatie op, zoals in dit geval. Zeker als je samen met Hans van Kampen, kleurendeskundige uit Schagen en Jan de Groot, monumentenkenner uit Middenbeemster, op on derzoek gaat in Herenstraat 49 in Den Hoorn. Dat puzzelen hield daar niet mee op. Ook archiefmate riaal, opmetingstekeningen, foto's, overleveringen en een schilderij droegen er aan bij dat we nu iets naam Isbrandjansz Bos Jacob Kistemaker Klaas Daalder Trijntje Daalder trouwt Sitnon Walig Trijntje Daalder overleden Pieter Dirksz Daalder Onbekende bewoners Jannetje R Bakker (wed. PD.Daalder) Dirk Pietersz Daalder Dirk Pietersz Daalder Dirk Pietersz Daalder Pieter Jacobsz Kok Jannetje Daalder en Sirnon Daalder Pieter Jacobsz Kok Biem Jacobsz Boon en Suzanna Kiljan Suzanna Kiljan wed. Biem Boon Neeltje Boon Gemeente Texel Familie Bendien eigenaar en bewoner Nummer 96, september 2010 Historische Vereniging Texel 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 13