A' y Indfiitilwi MP?* I de MAS F. (nJe hrt Goereefehe ea TE XE I. Stroom Lani\van Puttej ^Afarjdiep, "VVi C ri.n TEXEE Schaal 1 lOOOIIO Haf ttéw fm*m$ '<4 .VnlrrlmmdteAe myl«M _JL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 1