Hoe de snuifdoos op Post Koog verscheen weer op te bouwen. Daarvan kocht hij een vrachtau to, die hij groen schilderde en waarop Zoetelief op staande randen maakte. Vader Boon begon als vracht rijder en schakelde later over naar melkrijder. Op zijn vrachtauto stond met grote letters C. Boon. Voor de oorlog had hij ook een lijkwagen, maar erna had hij zijn handen vol aan het vrachtrijden en melk- rijden. Het was hard werken. De Bonen waren buren van Zoetelief. Alle huizen hadden diepe tuinen die tot de Witte Kruislaan doorliepen. Bij Nettie thuis hielden ze een "zwart"varken. Het was gewoon roze, maar het werd clandestien gehou den en op een nacht geslacht in hun garage door Anne de Boer. Naast de familie Boon woonde hel grote gezin Rijk, waarvan zowel vader als zonen in de handel zaten. Hun huis had een lange witte muur met boven en onder een zwarte rand: een ideale plaats om te kaatseballen. Nu zitten daar Bert van der Wal en de Gulle Bottelier. Dan kwam Opa Lips met zijn dochters, en zijn kleindochter Nelie, dochter van de weduwe Room, naaide kleren. Waar je nu wat ver der naar achteren een huisje kunt huren, was toen het boerderijtje van Lips, dat helemaal achter doorliep tot de Burgerhoutstraat. Op de plaats van het huidige houten speelgoedwinkeltje zat toen PD, oftewel Piet Dam met zijn kruidenierswinkel. Qnipp zit nu waar het huis en de grote garage van Jan Reij was. Je kon daar fietsen, fietsbellen en ander toe behoren kopen, maar ook een nieuwe auto of rol schaatsen. Nettie mocht op de rolschaatsen van Theo Reij, met echte kogellagers, hééél naar de Coöperatie en zelfs een keer naar Het Vossehol. Naast de garage waren vier armenkamers van de Doopsgezinde kerk, waar echt de allerarmsten huisden. Dan kwam het huis dat de dames Keijser hadden laten bouwen, Grada en Freija, waar eerst het woonhuis en de schil derswerkplaats van de familie Smidt stond, waaraan de bewaarschool grensde. Juf Roeper hoefde niet ver van huis om daar de scep ter te zwaaien. In de bewaarschool oefende ook het zangkoor van mevrouw Room-Wilkeshuis, waar Nettie op zat. Zij hoefde daarvoor dus ook niet ver van huis. Tenslotte woonde op de hoek van De Koger- straat, tegenover de Stenen Plaats, Kees van Corrie, waar nu een wat troosteloze lege plek is. Het is wel duidelijk dat de moeder van Nettie gelijk had, als je in de Waalderstraat woonde, kon je voor alle dingen in je leven, grote en kleine, zakelijke en persoonlijke, in je eigen straat terecht. Marijke Palm t Mobilisatie 1914 - 1918, post Koog. Foto: coil. A. van Heerwaarden Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 9