halverwege het dragen, raakte de krant los en zakte de hoed hem over de oren. Dan zat er Bakker, de zadelmaker, ongeveer waar nu Leijdekkers zit. Jan Bakker, de zoon van de zadelmaker leerde de kinderen fietsen. Als je het een beetje kon, ging hij met z'n bene wijd staan en dan moest je precies op tijd stoppen. Dat lukte niet altijd. Ook de "Russen" leerden daar fietsen. Vervolgens het huis waar in de oorlog de Wehrmacht zat en later de veearts. Dat was degene die als eerste met KI (kunstmatige insemi - natie) op Texel begon. De veearts had als buurman de HKW, het kruidenierswinkeltje van Verstegen, die in de "russenoorlog"gedood werd door een kogel of een granaatscherf. Dan drie huisjes die zwarte, over elkaar vallende planken als voorschot hadden, waar in een rijtje raampjes zat, dat precies op een Zeppelin leek en dus prompt zo genoemd werd genoemd. Nu is dat een stuk van Albert Heijn, waar verder het woonhuis en de schilderswerkplaats van Sipke Smidt zat. Inmiddels zijn we aangeland op het huidige par keerterrein, waar toen smederij van Zwaan was gevestigd, die eerst overgenomen werd door De Graaf, de vader van Harry en Theo, van wie Schoorl het weer overnam. Daaraan grensden de volkstuintjes, waar de inwoners van de Waalderstraat hun groenten verbouwden en waar in de oorlog de Duitse krijgsge vangen Brits-Indiërs uien uit stalen, die ze rauw opa ten. Tenslotte was daar Sonnevanck, waar Vrijdag en zijn vrouw, beiden advocaat, zetelden. Daar kon je dus terecht voor juridische zaken. Tegenover Sonnevanck woonde Van der Pijl, de architect, dus zelfs als je een huis wilde laten tekenen, kon je gewoon in de Waalderstraat terecht. Als je de Witte Kruislaan overstak, kwam je bij juf Alie Roeper, dochter van Jan Roeper, alias Jan van Kiltje, de juffrouw van de bewaarschool, terecht. Zij had de gebroeders Bruin als buren. Die hadden een bouwbe drijf. De Burgerhoutstraat bestond toen nog niet en op die plaats zat de kleine timmerwerkplaats van Zoetelief. Nettie herinnert zich nog goed dat haar vader direct na de oorlog fl 100,- kreeg om z'n bedrijf De Armenkamers. Foto: colt. hvt Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 7