Van het Bestuur "In de Waalderstraat is alles watje nodig hebt." Bibliotheeknieuws (vervolg) Mw. T. Bakker-Merkx: div. programmaboekjes Landbouwdag Den Hoorn, en Kinderen schrijven voor Bangladesh, van Rode Kruis Texel; Gemeente Texel: Weg van Texel, van Toon de Haas, en 100 Jaar Excelsior; Nalatenschap C. Dros: ingebonden Texelse Courant 1964; Bestuur ANBO: archief ANBO Texel vanaf 1970. Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen voor ons met betrekking tot Texel, dan kunt u contact opnemen met: M. Bakker-Zijm, tel. 0222 312113, of A. v. Heerwaarden, tel. 0222 313036. Kosten lidmaatschap met ingang van 2009 In verband met de financiële positie van onze vereniging verzocht de algemene ledenvergadering op 16 april jongstleden het bestuur om de contri butie met ingang van 2009 te verhogen. In verband daarmee is in de bestuursvergadering van juni 2008 besloten de contributie voor de leden van de Historische Vereniging Texel met ingang van 2009 vast te stellen op 20,-- Het duo-lidmaatschap gaat dan 25,— per jaar kosten. Dat zei de moeder van Nettie Jongejan altijd. Je kunt oorlog, ongeveer van 1938 tot 1948. Nettie, toen nog er terecht voor alles van de wieg tot het graf. Dan Boon geheten, woonde er en heeft er goede herinne- praten we over de tijd van rond de Tweede Wereld - ringen aan. Voor hun huis was een hoge stoep en Van rechts naar links op deze foto: rechts van de straatlantaarn stond later het pand van Bakker de zadelmaker, links daarnaast het huis van de veearts, dan het winkeltje van Verstegen en vervolgens de Zeppelin. Op het eind van de Waalderstraat Sonnevanck. Helemaal links op de foto het huis van Jan Reij met rechts daarnaast het winkeltje van Piet Dam. Foto: coll. Maarten Stoepker 2 Historische Vereniging Texel Nummer 88, september 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 4