Foto's met een vraag Lotelingen! Ieder jaar werd er geloot wie er van de jongemannen in dienst moesten. We willen graag weten in welk jaar deze foto is genomen. En natuurlijk de namen van deze mannen. We weten er wel een aantal: vooraan zitten 10. Willem Anton Geus, 11.Jaap Zijm en 12. een onbekende. In de rij daarachter staan o.a. 1. Jan Zuidewind 2. Jaap Zuidewind, 5. Jaap Kok, 6. RTh Witte en 8. Dirk Pereboom. Wij zijn heel benieuwd naar de overige namen en het jaar van de loting. Hanna van Heerwaarden: 312458 en Simon Dros; simon@oudeschild.nl ken (lang geleden..). De stad was groter dan hij dacht en hij vroeg links en rechts; "Weet jee meskien weer Jet weunt? Die weunt hier op kamers! Iemand zat altijd helemaal achter in de kerk. Toen een ander daar een opmerking over maakte, zei hij: "Ik zit hier ommers 't beste, alle mênse bidde fóór me!" Een hoed met een voile was in de mode. Ome Cleem Barhorst was in Den Burg en vroeg aan twee dames met zo'n "faaltje" aan hun hoed: "Sit er paling in de lucht, dat je zo'n netje foor je smoel heb?" Boerenwijsheid: "Je peerd en je vrouw moet je nooit uutliêne. Je krigt je peerd dun en je vrouw dik trug! Een groepje Tesselse meiden was een dagje uit in Amsterdam. Jolig en uitgelaten gingen ze een winkel in en daar troffen ze een paar bizonder chagrijnig kijkende verkoopsters. "Ferkóópe ze hier ok grimme??" riepen ze. (Hoe het verder ging vermeldt de historie niet!) Kees z'n broer was overleden. Na een hele tijd was er nog steeds geen steen op het graf. Iemand vroeg: "Moet er gien stiên op 't graf, Kees?" Zegt Kees: "Hee komt er evegoed niet uut denk?" Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 33