Colofon Nieuwe leden Bestuur Redactie Van de redactie Bibliotheeknieuws Nabestellingen blad Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 ISSN 1384-7171 Nummer 88 September 2008 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 17,- per jaar Duolidmaatschap 22,- per jaar Bankrekening 36.25.16.170 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 5,-. Gijs Oskamfonds: 36.25.26.621 Correspondentieadres: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historische-vereniging@texel.com J.S. Dijt (voorzitter), Keesomlaan 37, 1791 DB Den Burg, tel. 0222 314748 M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Diek 33, 1797 AA Den Hoorn, tel. 0222 319296 E Rootlieb (penningmeester/ledenadministratie) Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg, tel. 0222 313628 M. Bakker-Zijm (bibliothecaris) Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg, tel. 0222 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 G.J. van Noort, Wilsterstraat 18, 1791 XS Den Burg, tel. 0222 314372 M.C. Stoepker, Thijsselaan 81, 1791 VG Den Burg, tel. 0222 312940 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 H.H. Lasthuizen, Watermunt 13, 1796 BN De Koog, tel. 0222 317727 E.M. Banki, Schilderend 89, 1791 BC Den Burg, tel. 0222 321654 S. Dros, Heemskerckstraat 80, 1792 AC Oudeschild, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 M.C.A. Palm, Vroonlant 31, 1791 WK Den Burg, tel. 0222 312154 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20 Den Burg, tel. 0222 312113 De heer L. Bos - Den Burg, De heer F Faber - De Koog en De heer M.C. Dogger - Weurt Het is verbazingwekkend hoe vaak de Waalderstraat opduikt in allerlei artikelen. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Nettie Jongejan, opgetekend door Marijke Palm, over haar jeugd in de Waalderstraat. In die straat vond je alles wat je in je leven nodig had. Frans Tjallingii uit ons vorige nummer vond er onderdak bij Jan van Kiltje, die ook optreedt in Netties verhaal. Het wordt bijna een vaste rubriek: de artikelen van janjaap Waverijn, waarin hij ons deelgenoot maakt van zijn verwondering en vreugde over zijn vondsten. In dit nummer vindt u weer zo'n goed gedocumenteerd verhaal. Ook Maarten 't Hart schrijft regelmatig een artikel voor ons blad en deze keer is het zelfs een trilogie, waarvan het eerste deel in dit nummer te vinden is. Het onderwerp is de doopsgezinde vermaningen op Texel. Hieraan vooraf gaat een kort inleidend artikel over de doopsgezinden in het algemeen van Marijke Palm. Dan hebben we een echte primeur in het stuk dat Gerard van der Kooi schreef over Texelse slaven. Bij slaven denk je al gauw aan gevangen genomen Afrikanen die, vervoerd door o.a. Hollandse slaven handelaren, in Amerika verkocht worden en een ellendig leven leiden. Maar ook Texelaars zijn gevangen genomen en als slaaf verkocht, ontdekte Gerard. Verder vindt u naast het Tessels Prate van Gré Dros en de foto met vraag een snuifdoos en de zanggroep met tekst en muziek. Tenslotte is uw aandacht waarschijnlijk al getrokken door de mooie tekening van de Waalderstraat van Nel Koorn-Kikkert op het omslag. In het binnenwerk zijn nog drie tekeningen opgenomen: van Nel Koorn- Kikkert, Monica Maas en Niek Welboren. Ontvangen van: Mw. V Barhorst-Halsema: diverse familiefoto's; Dhr. F van Ingen Schenau: medaille zwemvereniging '41 en enige foto's; Mw. L. Zeeman: schoteltje met "Badhotel"; Dhr. G. Witte: diverse bescheiden; Dhr. J.N. Kuneman: foto's examenklas ULO 1947; Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 3