De Zangroep vlak naast deze vermaning kunnen zijn, lopend van Burgwal naar Weverstraat. Een leraar woonde vaak vóór of vlakbij de Vermaning. Tot zover deze eerste aflevering. In een volgend artikel worden de Vermaningen aan de Groeneplaats en de Kogerstraat behandeld. Maarten 't Hart Bronnen en literatuur (de gegevens hebben ook betrekking op de volgende afleveringen): Doopsgezind Archief Texel (DGT) Gemeentearchief Texel (GAT) T. van Braght: Martelaarsspiegel (1685) Haertstedenregister 1622 - 1637 - 1644 Huijdecoper belastinglijsten 1742 -1750 Kadastrale Atlas 1832 (voor Texel 1828). J. Schraag, Veldnamen van Texel (1990) dsj. Huizinga: Dagboeken (1844 - 1879) Kopieën in bezit Historische Vereniging Texel van het Oud Notarieel Archief, Register van transporten en hypotheken inv. nr. 6865 1618-1641, 1659-1662 en 1680-1687. N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (1952) Bibliotheek Historische Vereniging Texel: jaargangen Texelse Courant J.A. van der Vlis, 't Land van Texsel (1975) R.S. Kuitse, Enige wetenswaardigheden over de historie van de Doopsgezinden op Texel (zonder jaartal, ca. 1975) M.J. 't Hart, Vermaningen en Vermaners, 450 jaar Doperse geluiden in Aalsmeer (1984) Afgelopen zomer werd door de Historische Vereniging Texel een expositie verzorgd van trouw foto's uit het recente verleden. Een speciale verrassing was dat deze expositie geopend werd door een bruidspaar dat kort daarvoor in het aanpalende gemeentehuis elkaar het jawoord had gegeven. Ook voor het kersverse bruidspaar had de vereniging een verrassing in petto. Na een felicitatie van de voorzitter werd het gelukkige paar toegezongen door de zanggroep van de Historische Vereniging. Let wel, geen vocale hoogstandjes, geen Urker Mannenkoor of Maastrichter Staar, maar toch... Welk pas getrouwd echtpaar in Nederland of waar ook ter wereld wordt toegezongen met een zeemans bruiloftslied uit 1775. Na dit lied volgden nog enkele korte puur Texelse Jelle R Keuning, Mooi onder-dak; Vermaningen voor Doopsgezinden (1984) G. van der Kooi en W. Keijser, Korte geschiedenis van de Dopers op Texel en van de Doopsgezinde gemeenten van Den Burg, De Waal, Oosterend en Den Hoorn (1625-1949). Uitgegeven 1996. Dr. Henk Schoorl, De Convexe Kustboog (1999) Harry de Graaf, Oud Texel vanuit de lucht (zonder jaartal, ca. 2003) Anneke Dijk-Bakker en Maarten 't Hart, Huizen en bewoners van historisch Den Hoorn (2004) Gerard van der Kooi, De Wijnberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572. (2005) Maarten 't Hart, De Vermaning van Den Hoorn: proeftuin voor beginnende predikanten. De Hoornder 299 (dec. 2005) Maarten 't Hart, Ds Cuperus telt 116 lidmaten van de Vermaning bij zijn vertrek in 1753. De Hoornder 308 (nov. 2006) Maarten 't Hart, Ook in de duiventil-periode (1754- 1770) werd gedoopt en gehuwd. De Hoornder 309 (dec. 2006) Maarten 't Hart, Een trouwe leraar: Tjalling Gerbens van Grouw. De Hoornder 310 (jan. 2007) Met dank aan Wil Braam voor zijn hulp bij het raad plegen van het archief in het gemeentehuis. In het bijzonder dank aan Miriam Klaassen voor het kritisch doornemen van deze artikelenserie, waar - door de plaats van het gasthuis, de brouwerij met daarin de Vermaning en de woonplek van Sijmon Fijtsz, bepaald konden worden en het bewijs voor de plaats van de voormalige Vlaamse Vermaning en de voormalige Waterlandse Vermaning geleverd werden. bruiloftsliederen uit vroeger tijd en vervolgens kregen de pas gehuwden de Texelse liederenbundel "Er was eens een herderinnetje" aangeboden. Het is deze exclusieve belevenis die ik aangegrepen heb om genoemde zanggroep onder ieders aandacht te brengen. Hoog nodig, want de groep is na een bestaan van 21 jaar kwantitatief op z'n retour. Kwalitatief zeker niet. Nog steeds worden de teruggevonden liederen uit de Texelse historie aan het repertoire toegevoegd. Een repertoire dat onder hand meer dan 100 historische liederen omvat. En dan nog wel liederen die niet of nauwelijks in nog bestaande bundeltjes voorkomen. Het is momenteel zelfs zo dat de uitgave van een nieuwe bundel "Texel zingt'Tot de mogelijkheden behoort. Heel anders staat het met het ledental van de zang groep. Begonnen met een kleine groep enthousias- Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 29