DORESTAT FIT MADELINUS M Vermaning: geloofsgemeenschap en gebouw Vermaning in Den Hoorn, tekening door Nel Koorn-Kikkert De originele munten van dit type kwamen uit Dorestat maar dit is een Friese imitatie uit 650. Het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, is een legering van goud en zilver. Ze hadden niet alleen een functie als betaalmiddel, maar werden ook gebruikt als 'relatiegeschenk' of als grafgift. (0 14 mm.) Alweer een topvondst dus en tevens het bewijs dat uiteindelijk de aanhouder wint. Jan Jaap \Mi verijn Het waren woelige tijden, de tijden die wij nu de Tachtigjarige Oorlog of de Opstand noemen. En wat wij achteraf zo mooi afgebakend hebben, van 1568- 1648, was voor de mensen uit die jaren natuurlijk helemaal niet zo afgebakend. Een wereld zoals we die nu kennen, bestond toen niet. Toch was ook in de 16e en 17e eeuw sprake van globalisatie. In Europa was het al eeuwen gebruikelijk dat vorsten heersten over gebieden die ver uit elkaar lagen, zoals bijvoorbeeld Spanje en de Nederlanden, die beide hoorden tot het koninkrijk van Filips II. Het was bovendien de tijd van de ontdekkingsreizen, waardoor ook de gewone mensen in aanraking kwamen met allerlei zaken die ver buiten hun gezichtskring lagen. Dat had invloed op hun manier waarop ze tegen de wereld aankeken. Zekerheden werden onderuit gehaald of in twijfel getrokken. Ook, misschien zelfs vooral, wat religi euze overtuiging betrof. Het is dan ook niet toevallig, dat geloofshervormingen en ontdekkingsreizen samenvielen in de tijd. Net als soldaten, zeelui, ambachtslieden en anderen, trokken ook geestelijken rond. En in het Europa van die tijd lieten zij hun stemmen horen in Praag, Genève, Wittenberg en in 22 Historische Vereniging Texel Nummer 88 september 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 24