Zoals ik al eerder vertelde, vind je vaak meerdere Romeinse munten op één plaats. Soms liggen ze zó dicht bij elkaar dat het lijkt alsof ze samen verstopt zijn geweest. Ook dit keer vond ik er weer een stuk of tien. Een van de munten is gehalveerd, iets dat gedaan werd om wisselgeld te verkrijgen. Het zijn voornamelijk sestertii: bronzen munten van meer dan 3 cm. groot, maar ook deze keer vond ik een zilveren denarius en hoewel ik hem nog niet heb schoongemaakt, lijkt het er op alsof de afgebeelde figuur een Griekse helm of haar dracht heeft en de munt daarom afkomstig is uit de Romeinse Republiek: dus van vóór het begin van de jaartelling. sleuteltje van brons is eigenlijk te klein (34 x 53 mm.) om als zodanig gebruikt te worden. Het is dan misschien ook enkel als sieraad en status symbool gedragen, zoals een tijd lang mode is geweest. Dat men ook hier beïnvloed werd door wat er in het 'beschaafde' deel van de wereld gebeurde, blijkt op verrassende wijze uit de vondsten van vaatwerk die voor het gebruik van wijn bestemd waren. In dit geval het onderste deel van het oor van een bronzen schenkkan waaruit de wijn werd geschonken: De welvaart van de plaatselijke bevolking gedu rende deze periode wordt ook door andere vond sten aangetoond. Zo heb ik al menige mantelspeld gevonden waarmee de kleding werd opgesierd en ook veel andere voorwerpen die iets vertellen over het dagelijks leven uit die tijd. In de loop der jaren heb ik bijvoorbeeld een aantal handvaten gevonden van sleutels waarmee kisten afgesloten konden worden waarin men zijn kost - bare goederen bewaarde. Deze sleutels hadden een bronzen handvat waaraan een ijzeren 'baard' zat die meestal is weggeroest. Daarom zijn gave sleutels van dit type bijzonder zeldzaam. Dit Het kopje onderaan het oor stelt een figuurtje voor uit het gevolg van Bacchus: een van de zg. Silenen. Al eerder vond ik een bronzen kopje van 20 Historische Vereniging Texel Nummer 88, september 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 22