Naam: Datum: Plaats: Bron: van Hoorn, geladen met zout, in de grond gecapt, 't volck opgebracht den 13 februarij 1680, 28.2.1680 te Algiers Hoorn 475, Specifique liste etc.) Lourens Janssen gelost 30.11.1664 Algiers De Ruyter Van 't Oudeschilt, gelost voor 350 pesos "ben genootsaeckt ende genoeghsaem gedwongen geweest te lossen op obligatie ten behouve vande heer Gouverneur Sabanninga deese onderstaende slaven, als te weeten Gelost met 'stukken van achten', bijeengebracht en overgegeven aan De Ruyter in 1664 (hij had dus gelost op krediet. Bron: Collectie De Ruyter 82 en 83. Willem Jansz genomen 31.5.1675 Algiers Poortvliet Geboren en woont te Texel, schip de 'Salvador'met husumer (Husum in N. Dld.)zeebrieven Exhibitum etc; idem bij Neuman, lijst Algiers of onbekend) Hans Lodewijk Singer genomen 1630 Algiers Neutnan (Miriam Klaassen: chirurgijn; in 1622 bestaat zijn gezin uit 6 personen, treedt in 1624 in 's lands dienst; op de belastinglijst van 1637 alleen zijn vrouw Marijtje Pieters. ORA 6866: gevangen in Turkije, =Turkse rijk?) Cornelis Minnesz Boen genomen 1709 Algiers Neuman Kajuitwachter Jan Pauwelsz genomen 1623 Algiers Neuman Jan Pietersz genomen 1630 Algiers Neuman Bootsman Jan Pietersz genomen 1630 Algiers Neuman Trompetter Jan Pietersz Bos genomen 1657 Algiers Neuman Jan Pietersz Clock genomen 1630 Algiers Neuman Jan Pietersz Hansz genomen 1681 Tunis Neuman Stuurman Vrederick Pietersz genomen 1627 Algiers Neuman Cornelis Reyersz Joncker genomen 30.12.1686 Azie Neuman Kok onder schipper Pieter Hendricksz Abbenes, voer van Charente naar Amsterdam; >correspondentie M. Klaassen x Neuman. Zie Texel, notarieel 4820 uit 1687. Cornelis Sieuwertsz genomen 7.1.1671 Algiers Poortvliet Geboren op Tx, woont daar en is daar getrouwd; schip 't Witte Lam, 'met amsterdamse zeebrieven en prince vlagge'; bron: Lijst Exhibitum etc. dd. 8.1.1676, archief Staten van Zeeland; maar ook: geboren 't OudeSchilt, schipper op de galjoot St. Jacob met enckhuyser zeebrieven in nov. 1671, volgens de lijst in het Archief Schrijver in het NA, missieve van Capiteyn Thomas Hees, ree. 18.1.1683, bijlage p.5: Cornelis Sievertsze, schipper van Tessel onder Enkhuisen, 1100 pesos; idem bij Neuman: Cornelis Siewertsz (schipper) genomen 1672. Cornelis Symonsz genomen 1630 Algiers Neuman Dirk Simonsz Joncker genomen 1689 Algiers Neuman Hendrick Willemsz genomen 1630 Algiers Neuman Barent Roest, genomen 1660 Algiers GAA NA2755b schipper, Nummer 88, september 2008 Historische Vereniging Texel 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 19