I afoi v PU.» "V& /s?4 ""i>iU M**l r>*t-/ vftlU^Ol mst£ l'« O/^.A «PM Brief van Barend Roest, coii. gaa Tesselaars verschijnen bijvoorbeeld voor notaris Abbenes op Texel in 1687 om hun deel in de buitgelden van door hen genomen Engelsen te laten registreren. De tweede partij in dit systeem vormen de trans porteurs: de reders en schippers, zij die de koop waar vervoeren naar de plaatsen waar er vraag naar is. Met name hierin heeft ons land een grote rol 10 Historische Vereniging Texel Nummer 88, september 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2008 | | pagina 12