NIEUWE LEDEN Mevrouw F. Dijt, Den Burg De heer S. Kuip, Montfoort De heer J. Schraag, Den Burg De heer G. Westerlaken, De Waal BIBLIOTHEEKNIEUWS Ontvangen van: N.V. TESO: Een eeuw eigen 1907-2007; Via dhr. H. van Veen van de fam. Van Heerwaarde: tekeningen van dhr. C. v. Heerwaarde Czn.(l 895-1961); Dhr. C. Hoogerheide: jaarboek CBG 2005 en kopie van bouwkundige tekeningen van boerderijen in Noord-Holland; Mw. G. Witte-B akker: plakboek van mw. Ant. Schumaker van Bispinckhof; Mw. Coevert- v.d. Veen: 15 video's over Texel; Mw. F. Tromp-Koorn: div. bescheiden w.o. distributiestamkaarten, persoonsbewijzen, bonkaarten, etc.; Dhr. J. Kortenhoeven te Capelle aan de IJssel: foto's, ansichten, Statuten en Huishoudelijk Reglement der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs gevestigt te Den Burg Texel 1920/1922, kopieën van div. artikelen, muntbiljet Vlessing en tijdschrift De Reddingboot dec. '82; Dhr. G. Jansen: 3 video's over Texel en oude tijdschriften Texels Museum; Dhr. M. Winkler: div. hypotheek, koop- verkoop- en ruilacten van de fam. Sijbrand Cornelis Eelman Sijbrandszn.; Dhr. B. v.d. Beek: koperreliëf in lijst, voorstellende de Zuivelfabriek De Eendracht; Gemeente Texel: Eiland op zicht, 24 ontmoetingen met bewoners van Texel, door Carola Rombouts, Hier ben ik dan, door Ilse Meijer en dvd strandpaal 12, een documentaire film van Michiel Beishuizen over een strandtent op Texel; Dhr. Jan Daalder: div. oude nummers blad Hist. Vereniging en kopie koop/verkoop grondpercelen Gemeente Texel/Ned. Herv. Gemeente te De Koog 1954; Dhr. G.P. Witte: foto uitwateringssluis in de Zuiderzeedijk van het Waterschap; Dhr. N.S. Eelman te Heerenveen; oude ansichten, schriften, tekstboekjes, zijn verhaal Mijn TESO en ik, en een afbeelding van de molen op 't Groentje aan de Beatrixlaan. Dhr. Sj. Schraag: div. bidprentjes; Mw. M.Saal-Snoek te Heemstede: kopie Tekst en uitleg, Historische opstellen Agrarische Geschiedenis van Texel, voornamelijk in de zestiende eeuw, door T.S. Jansma (1974). Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen voor ons, dan kunt u contact opnemen met M. Bakker-Zijm, tel. 312113, of met A. v. Heerwaarden, tel. 313036. De bibliotheek is elke maandagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur geopend. U bent van harte welkom. RECTIFICATIE In het artikel over Cornelis Cornelisz. Van Heerwaarde staat een fout: De vader van de huisschilder en tekenaar Cornelis Cornelisz. van Heerwaarde trouwde voor de 2e keer met Neeltje Nicolaasd. Graaf (1863 1925), in plaats van de in dat stukje genoemde Maria Johanna Cornelisd. Veeger. OPROEP De Historische Vereniging Texel heeft plannen om in maart 2008 een expositie te organiseren van Texelse trouwfoto's. Wij hebben niet alleen belangstelling voor portretten van bruidsparen, maar vooral voor foto's waar ze van top tot teen op afgebeeld staan, zowel binnenshuis als buiten. Wilt u uw trouwfoto beschikbaar stellen voor deze expositie, of wilt u verdere inlichtingen, neemt u dan contact op met Mary Bakker Zijm, tel. 312113, of mail ons: historische-vereniging@texel. com Wanneer u ons (tijdelijk) een originele foto beschikbaar stelt, dan op de achterkant van de trouwfoto, of op een begeleidend briefje s.v.p. de namen van het bruidspaar, de trouwdatum en uw huidige adres vermelden. Na de tentoonstelling krijgt u vanzelfsprekend uw foto weer van ons terug. Wanneer u liever zelf die foto bewaart, dan zijn wij ook heel blij met een eventueel door ons te maken (goede) fotokopie of een scan. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 4