COLOFON VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR Uitgave van de Historische Vereniging Texel opgericht 17 mei 1985 ISSN 1384-7171 Nummer 85 December 2007 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 17,- per jaar Duolidmaatschap 22,- per jaar Bankrek. 36.25.16.170 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse Boekhandels a 5,-. Gijs Oskamfonds: 36.25.26.621 CORRESPONDENTIEADRES: Groenep laats 10, 1791 CC Den Burg Texel, tel. 321458 historische-vereniging@texel.com BESTUUR: J.S. Dijt (voorzitter), Keesomlaan 37, 1791 DB Den Burg, tel. 314748 M.M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Diek 33 1797 AA Den Hoorn, tel. 319296 P. Slot (ledenadm./penningmeester) Nieuwlanderweg 28,1793 ET De Waal, tel. 317243 M. Bakker-Zijm (bibliotheek) Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg, tel. 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 313842 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259 1792 CJ Oudeschild, tel. 314836 (tevens in redactie namens het bestuur) G.J. van Noort, Wilsterstraat 18 1791 XS Den Burg, tel. 314372 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 313978 M.C. Stoepker, Thijsselaan 81,1791 VG Den Burg, tel. 312940 REDACTIE: H.H. Lasthuizen, Watermunt 13 1796 BN De Koog, tel. 317727 S. Dros, Heemskerckstraat 80 1792 AC Oudeschild, tel. 313204 M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WI< Den Burg, tel. 312154 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19 1791 PC Den Burg, tel. 313978 E.M. Banki, Schilderend 89 1791 BC Den Burg, tel. 321654 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 313842 NABESTELLING BLAD: M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, Den Burg, tel. 312113 Weet u eigenlijk waarom Goede Vrijdag zo heet, of wanneer het Hartjesdag is en wat er dan gebeurt? In zijn verhaal over dominee Magyrus doet Gerard van der Kooi het allemaal uit de doeken. Oude gebruiken, vooral als het feesten en schranspartijen zijn, zijn zomaar niet te veranderen in nieuwe, vooral niet als die sober en ingetogen moeten zijn. En oud geloof wordt ook niet zonder slag of stoot ingeruild voor nieuw. Ook daarover vertelt Gerard van der Kooi in het artikel over de Gereformeerde Gemeente in Den Hoorn in 1624, waarmee hij ook genealogen voer biedt. Kleurrijke tekeningen bij Dominee Magyrus en De Gereformeerde Gemeente in Den Hoorn versterken het verhaal. Omdat we deze keer niet alleen smakelijke verhalen hebben, maar ook kaarten, tekeningen en vervalsingen, hebben we een kleurig nummer om de donkere dagen nog meer op te vrolijken. De kaarten zijn geleverd door Maarten 't Hart en hij licht het toe in 'Texel in de 17e eeuw viermaal vernoemd'. Als klein land waren we groot in het koloniseren en we vernoemden de gebieden die we onder ons bewind hadden graag naar bekende gebieden in het moederland. Texel is dan voor de hand liggend, want alle schepen die voor de VOC uit Amsterdam, Enkhuizen of Hoorn vertrokken, namen afscheid van hun land via de Rede van Texel. Welke rol de vervalsingen speelden, leest u in de herinneringen van Frans van Ingen Schenau, onder de titel: Opgepakt: Staatsgevaarlijk. Het gezichtsbepalende deel van de gebouwen van de Coöperatieve Aankoop Vereniging is alweer een paar maanden geleden verdwenen en weten we nog hoe het er uitzag? In dit nummer helpen we de herinnering met een foto. Misschien al verder in het vergeetboek geraakt, is de zuivelfabriek in Midden-Eierland. Herkent u garage Dros? De jeugdherinneringen van Gré Dros hebben veel reacties teweeggebracht, zoveel zelfs dat we er in een volgend nummer- aandacht aan willen besteden, dus schrijf uw herinneringen op en stuur ze ons. Misschien kan Tessels Prate in dit nummer u nog meer inspireren. De illustratie bij het gepraat van Gré Dros is weer van Monica Maas. De stand van onze vereniging tijdens de Tesofeesten werd druk bezocht. Het leverde een lid en 120,- aan verkochte spullen op. De etalage van Tusse de Banke is nu en in het vervolg zoveel mogelijk aangepast aan onderwerpen in ons blad. Johan Reydon en Wilma Eelman hebben meegewerkt aan de analysefase van het project 'Ruimte voor ontwikkeling, samen zorgen voor de toekomst' van de Gemeente Texel. 24 en 31 december 2007 is Tusse de Banke gesloten. De expositieruimte in Tusse de Banke is van 6 tot 20 maart 2008 gereserveerd voor onze tentoonstelling 'Trouwfoto's'. Wij wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 3