G.E. Dros Stores éLe 9 7 "Bei-je op jacht weest, meike?" Clemens Barhorst was aan een klus bezig bij Kneel Hin op Zuud-Haffel. Het werd koffietijd en Clemens en Kneel zetten zich aan tafel. "Wil je wel twie koppies?" vroeg Kneel. "Ja graag," was het antwoord. Kneel ging naar de keuken en kwam terug met twee volle koppen die ze voor Clemens neerzette. Toen haalde ze er nog twee voor zichzelf en terwijl ze die voor zich neerzette en ging zitten, zei ze: "Zóó, nou kenne we prate! Na een periode van hevige regenval en veel wateroverlast komt burgemeester Schipper in De Waal informeren naar de toestand. "Hoe was het hier?" Jan Zoetelief nam het woord en sprak: "Het was zóó erreg, dat het aambeeld fan Jaap Keyzer deur De Wéél dreef!" Dat was het weer voor deze keer. Ik houd me aanbevolen voor uw verhalen!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 35