Vervoer per stoomtram Voor het goederentransport dacht men aan landbouwproducten, kunstmeststoffen en vee voer, wol, eieren, melk en zuivelproducten, grind en keislag voor wegverharding, brandstoffen en bouwmaterialen. Berekend werd dat de in- en uitvoer van landbouwproducten, kunstmest en veevoer voor Den Burg, De Waal, Oosterend, 't Noorden en Eierland 20.822 ton zou bedragen; de over heel Texel naar de overkant te verhandelen wol 170 ton. Op Texel waren toen 22.000 kippen. Van de 2.200.000 te leggen eieren zouden 1.700.000 via de eierenhandelaars in Den Burg naar de overkant vervoerd worden met de tram! Den Burg 17 bakkerijen, 4 smederijen De Cocksdorp werd via het haventje bevoorraad en Den Hoorn viel buiten het bereik van de tramlijn. Aan bouwmaterialen werd voor het gebied wat door de tramlijn bestreken werd, gerekend met 2440 ton, gebaseerd op 51 bouwaanvragen op jaarbasis. Er werd gerekend met 100 ton kaas en boter afkomstig van de zuivelfabrieken in De Waal en Midden Eierland. De zuivelfabriek van Den Hoorn viel buiten de route en de zuivelfabriek "De Eendracht" aan de Schilderweg was nog niet opgericht. Een gedeelte van de melk die dagelijks naar Den Helder werd verscheept werd ook meegenomen in de berekening. Voor aanvoervan brandstoffen werd uitgegaan van bevoorrading van: Midden Eierland e.o. 2 bakkerijen, 2 smederijen Oosterend 4 bakkerijen, 2 smederijen De Waal 2 bakkerijen, 3 smederijen Men was wel zo reëel om het lammerenvervoer buiten de rekenpartij te houden; ten aanzien van het vervoer van koeien en varkens waren de ingenieurs niet in staat om "ook maar eenigszins by benadering dit aantal te kunnen bepalen". In het uiteindelijke rapport zijn daar echter toch cijfers aan gehecht. De families Wagemaker en Keijser omstreeks 1915: Geertje Wagemaker-Keijser, Lize Wagemaker, dokter A. Wagemaker, Betty Keijser-Bolier en haar echtgenoot Jan August Keijser; vooraan met pop Grieteka Keijser en haar nichtje Ina Wagemaker. Geertje Wagemaker-Keijser (1875-1950) was de oudste zuster van Jan August Keijser (1886-1940). Foto in collectie Historische Vereniging Texel 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 32