Staatscourant maar nog steeds niet tot realisatie van een trambaan. Het tramcomité Op 1 januari 1914 werd de VEREENIGING Tramcomité Texel opgericht. Dit comité had als doelstelling het bevorderen van de aanleg en exploitatie van een tram op Texel. De Texelse notabelen Adr. Wagemaker (voorzitter), J.S. Dijt, (vice-voorzitter), C. Jonker (secretaris), D. Bakker Pzn (vice-secretaris), H. Flens (penningmeester), G.J.O.D. Dikkers, D.C. Dros, E.C. Gaarlandt, A.C. Keijser en W. Mets Tz. vormden het bestuur. Meteen gaven zij de ingenieurs W.K.van Oort te Groningen en Noordendorp Dros te Amsterdam opdracht tot het verrichten van wat wij nu een haalbaarheidsstudie zouden noemen. Een vervolgopdracht, want na een eerdere opdracht van Wagemaker concludeerden Van Oort en Dros dat een elektrische tram niet haalbaar was. Van Oort Dros boden hun rapport in juli 1914 aan; daarin werd uitgegaan van een winst van 9.950 gulden op jaarbasis, 6 personendiensten per dag tussen Oudeschild en De Cocksdorp vice versa, 1 personentram van Oudeschild naar Den Burg v.v. en 1 goederentrein van Oudeschild via Den Burg naar Cocksdorp v.v. In december 1914 reageerden de ingenieurs afwijzend op de suggestie van het comité om minder locomotieven in de begroting op te nemen; de volgens het comité wel heel optimistisch geraamde opbrengsten werden wel aangepast. Het eindrapport, gedateerd 1 januari 1915, repte van 9.581 gulden winst en bij 3 personendiensten per dag en bij 25 tegenvallend goederenvervoer 7.276 gulden zuivere winst. Van Oort en Dros concludeerden: W'aar het vaststaat dat de verkeers- en vervoermiddelen op het eiland Texel van dien aard sqjn, dat het aanbrengen van verbetering daarin voor het eiland als vangroot belang moet worden beschouwd, kan worden vastgesteld, dat de aanleg van een stoomtram de gewenste verbetering kan brengen. Als bijkomend voordeel werd de mogelijkheid genoemd om op uitgebreidere schaal suikerbieten te verbouwen, een ^eer belangrijk artikel, %oowel voor den landbouwer als voor eene tramonderneming. En daarmee zijn we weer terug bij het stokpaardje van notaris Coninck Westenberg uit 1900, waarmee dit artikel begon. Zuivelfabriek de Samenwerking in Midden Eierland, met: C. Verseput, J. Middelburg (le kaasmaker), Matthijs Heerschap, F. Koopman, trotse eigenaar van zijn auto, Nic. Dros van de boerderij Wageningen, Jaap van Lenten met zijn melkauto en Jaap Kager van Avanti met auto. De kinderen: Het jongetje bovenop de melkbus op de auto van Matthijs Heerschap is Henk Kager; de twee jongetjes op de voorgrond zijn Arie en Kees Kager. Toto collectie Maarten Stoepker 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 31