Lysbet Ritsers Remmert Cornelis Cornelis Sijmonss met sijn wijf Jantgen Claes Tot het avontmael des selven Jaers op paesschen Jacob Symonssen Lysbet Pietters Trijn Luijtgens Grietgen Naen Corneliss op pinxter ]an cramer DE TRAM VAN DOKTER WAGEMAKER Dokter Wagemaker leeft op Texel vooral voort als motor achter de oprichting van de T.E.S.O., de Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Minder bekend is dat Wagemaker zich ook inspande om een stoomtram op Texel te laten rijden. In de Texelsche Courant van 30 september 1900 stond een pleidooi van notaris Coninck Westenberg om suikerbieten in Eierland te gaan telen. Met behulp van een royale kunstmestgift, inschakeling van Belgische arbeiders voor wieden en rooien, en bietentransport per stoomtram naar de Oudeschilder haven zou dit een aanwinst voor de Texelse economie betekenen. De aanleg van een elektrische tram was kort daarvoor afgeketst in verband met de hoge investeringskosten. Maar dat betekende niet het einde van de tramplannen. Zo vroeg D. de Leeuw uit Callantsoog concessie voor de aanleg van een stoomtram op Texel. Daarover werd op 16 september 1901 in de Vergulde Kikkert een bijeenkomst belegd. A. Visser uit Den Burg vertelde daar dat Bosman, op Texel bekend als exploitant van de bootverbinding Oudeschild Den Helder, de "tram aan zou leggen". Huisarts Adriaan Wagemaker reageerde hierop met de opmerking dat het zeker niet de eerste keer was dat een concessie aangevraagd werd door De Leeuw met Bosman als grootste aandeelhouder. En meteen refereerde hij aan de te hoge tarieven van Bosman. Let wel, dit speelde bijna 6 jaar vóór de oprichting van de T.E.S.O.. Anno 1627 op kerstijd Jan Heertgenss Martgen Maertens Neeltgen Krijnene wijf Paesschen [1628] Jan Willemsz (RAAH 1612) op pinxter Jan Florisz Trijn Cornelis Trijn Heijndrix in t gemeen Avontmael Jan Franss op kerstijt Antgen een weduwe Gerard van der Kooi De concessie van De Leeuw verliep eind juli 1907. Kort daarna, op 31 augustus 1907, ontving de Gemeente Texel een verzoek van den Ondernemer van den Nieuwen Texelschen Stoomboot- dienst, den heer A. Wagemaker, om hem een voorlopige concessie te verleenen voor den aanleg van een stoomtram. In de Algemene Vergadering van T.E.S.O. op 19 mei 1909 sprak Wagemaker: "Juist de vrees dat Texel als aan handen en voeten gebonden zou zijn, indien door den heer Bosman een tram op het eiland werd gelegd, was oorzaak waarom ik vroeger tegen de tram was en thans er zoo sterk voor". Bosman genoot bij Wagemaker blijkbaar geen beste reputatie. In de loop van 1910 en 1911 verschenen in de Texelsche Courant ingezonden stukken van onder andere notaris Coninck Westenberg en Flens van het Badhotel waarin zij pleitten voor de aanleg van een trambaan. In april 1911, tijdens een vergadering voor genodigden, presenteerde Wagemaker zijn rekenwerk aan de Texelse tram. Diezelfde avond werd een commissie gevormd om de plannen van Wagemaker verder uit te werken. Hierin namen zitting: Wagemaker, D.P. Bakker, notaris Dikkers, D.C. Dros, dijkgraaf J.S. Dijt, H. Flens, Aug. C. Keijser, dokter Over en gemeente secretaris Ruibing; de toekomstige burgemeester zou ook uitgenodigd worden. Na wat plannen makerij en adviezen van externe deskundigen leidde dit tot oprichting van een officiële vereniging, compleet met publicatie in de 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 30