Maritgen Cornelis Jan Arentss en Geertgen Cornelis Islant Gerrits Pietter Albertss en sijn vrouwe (beiden overleden) (burgemeester van Den Hoorn 1622) Maritgen Toorns Griet Frerix Maritgen Frerix Maritgen Ariaens en de moeder Wybrant Janss en Maritgen Jans (een echtpaar?) Trijn Pietters Cornelis Hertgiss en sijn wijf Willem vleeschhouwers weduwe (vertrokken) Diewer Dircks Cornelis Engelss en sijn wijf Dirck Corneliss (ouderling) en Geerte Moey Lijsbet Eijmers IJsbrant Janss en sijn wijf Maen Heyns Neel Willems Grietgen Gerbrants Nanning Jacobtss (ouderling) en Ael Thonis Zybrich Heyndricks Anna Pietters Griet Pieters Heyndrick Dirckss en sijn wijf (beiden overleden) en dochter Maritgen Heyndrix Lambert Barentss en Vrou Gerrits Grietgen Pieters Jacob Cornelis cramer (schepen, diaken) en sijn wijf Anna Dircks Cornelis Willemss en sijn wijf Anna J acobts Trijn Zijbrants Jan Vranssen en sijn wijf Maritgen Jans Zybrich Heijndrichs Anna Broers Claesgen Everwijns Poulus en sijn wijf Jacob Corneliss Duijnker en sijn wijf (beiden overleden) Jan Harrickss en Maritgen Pieters (beiden overleden) Neel Jans (overleden) Cornelis Pieterss en sijn wijf Cornelis Sijmonss en sijn wijf Jan Cornelis schot en sijn wijf Jan Cornelis Duijnker (ouderling) Weyntgen Jacobts Cornelis Thoniss en sijn wijf Maritgen Luijtgens Ariaen Cornelis Duijnker Griet Jans Trijn Gerrits Frerick Franss en sijn wijf Maritgen Cornelis Saetman (Cornelis Reyersz saetman van Hogeberg pacht 1622 diverse domeinen, zoals Obbengrye, Oosterbueren, Suytwijck en de vogelarij Locksloot) Joost Pieterss (diaken, ouderling) en sijn wijf (overleden) en de moer Thonis Heyndrix (ouderling) Gerrit Janssen en sijn wijf Sijmon Gerritss en sijn wijf Meses wijf Jan van Wijen Trijn Jacobts Dese persoonen zijn daerna aengecomen: Martgen Cornelis (overleden) Lysbet Cornelis (vertrokken) Cornelis Cornelisz brouwer (overleden) Thonis Cornelisz en sijn vrou Dieuwer Claes Martgen Jans, Jan van Wijens suster Ariaen Jacobss Lap (RAH 1622) Broer Ooms wijf Erm Martens Lijsbet Claes Tet Claes Is tot ons gecomen Martgen Jans weduwe Met haar dochter Sara Gerrits uijt Engelant van de engelsche kercke (vertrokken) Elsgen Heyndrickx Stijntgens man Leenaert Michielss Hijndrick Wijntgens muntmeester is tot ons gecomen van Leijden De wolcammer met sijn vrou Adriaen Poulus en Jacomijntgen tot het avontmael sijn gecomen 1626 op kerstyt Heyndrick Heyndricxz (burgemeester, ouderling, diaken) en Tryn Jan Claes Nanningss Cornelis Corneliss Dirck Janssen Sidtvast (overleden) (pacht 1622 de tienden van Binnen- en Buitencuyl) 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 29