De Gereformeerde (Nederlands Hervormde) Gemeente van Den Hoorn in 1624: voer voor genealogen Het dorp Den Hoorn op 't Eyland Texel, illustratie uit de Atlas van Schoemaker Maarten 't Hart heeft in De Hoornder verschillende bijdragen geschreven over het kerkelijk leven in Den Hoorn in voorbije eeuwen. Zo verscheen bij voorbeeld, dit voor degenen die dit blad niet ontvangen, in no. 303 (april 2006) een artikel over de interne aangelegenheden van de Gereformeerde Gemeente onder dominee Lucas Osdorpius (1668- 1677). In no. 308 (november 2006) schreef Maarten een artikel over de 116 doopsgezinde lidmaten die dominee Johannes Cuperus bij zijn vertrek in 1753 telde. Naast de verdieping van onze kennis van het kerkelijk leven in Den Hoorn leveren deze bijdragen ook belangrijke informatie voor lezers die hun stamboom willen uitzoeken. Bij toeval kwam ik nog oudere gegevens over Den Hoorn op het spoor. Het betreft een lidmatenlijst van de Gereformeerde Gemeente uit 1625. Alvorens die hieronder weer te geven is het wellicht nuttig de kennis van de toenmalige kerkelijke situatie even op te frissen. Afgezien van de doopsgezinden, van wie ik de ontstaansgeschiedenis op Texel heb beschreven in mijn boek De Wijnberch des Heren, was tot omstreeks 1565 ons gehele land rooms-katholiek. Wij behoorden tot het Spaanse, rooms-katholieke rijk van koning Filips II. Dat goldt ook voor Texel. Van calvinisme of van gereformeerde (later hervormde genoemde) activiteit was in de Hollandse gewesten nog nauwelijks sprake. Dat veranderde door de beeldenstorm, die ook wel het hongeroproer is genoemd. De bevolking kwam in opstand tegen de Spaanse overheersing, hetgeen indirect ook verzet tegen de rooms-katholieke geestelijkheid meebracht: die werd met Spanje geassocieerd. Uiteindelijk leidde dat er toe dat in 1581 in het 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 26