Op Ceijlon, nu Shri Lanka geheten, had de VOC vele steunpunten. Eén daarvan, zo'n 35 km boven de belangrijkste vestiging Colombo gelegen, was genaamd Negombo (kaart op pag. 154). In de omgeving van Necombo werd de beste kaneel gevonden. Twee eilanden bij de stad waren T'eijlant Texel en T'eijlant Walcheren genoemd. Op het eiland Texel zien we een nieuw te bouwen fort geprojecteerd (Fig. 3). Aan de oostzijde van Celebes (Indonesië) komen we de naam Texels droogte (Fig. 4) tegen bij het eiland Wawony (pag. 308). Tenslotte komt op kaart 11-34 a, tegenover Formosa op het Chinese vasteland Tessels bay voot (Fig- 5) In het voorwoord van de facsimile-uitgave spreken de samenstellers over zogenaamde heimweelandschappen. In deze heimwee- landschappen zien we dan ook vele malen de namen van de steden Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn enzovoort langskomen. Ook Texel als plaats van vertrek uit patria, kwam daardoor meer aan bod dan elke willekeurige plaats in Nederland. Maarten 't Hart Figuur 4. Texels droogte lag aan de oostzijde van Celebes bij het eiland Wawony, nu Wowoni geheten Figuur 5. Tessels Bay lag aan de Chinese kust, niet ver verwijderd van de door de Chinese communisten in de jaren '50 van de vorige eeuw zwaar beschoten Nationalistisch Chinese eilanden Aimoi en Quemoi (rechter bovenhoek). Tessels Bay heet nu Jiangjun Ao. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 24