In Amerika In uitgave nr. 2 van het blad van de Historische Vereniging werd door de heer G.A. Oskam melding gemaakt van de vernoeming van Texel en Vlieland voor de kust van wat nu heet de staat Massachusetts. Hij vond de vroegste vermelding op een kaart van Adriaen de Block uit 1614. In de uitgave 'Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw 'van Robert Putman vinden we op blz. 122 een kaart van Cornelis Doetsz Edam van 1612, waar al de namen Texel, Vlielant en De Zuijderzee op voorkomen (zie Fig. 1). Op blz. 128/129 is afgebeeld een kaart van Pieter Goos, afkomstig uit de 'Zee-Atlas' uit 1666, waar Texel en Vlieland opnieuw afgebeeld zijn, maar waar de invloed van de Engelsen al merkbaar groter is geworden, daar bij het eiland Texel vermeld is of Elisabeth Eijl. (Fig. 2 pag. 23). Weer later is de naam Elisabeth eilanden verplaatst naar een groep eilanden, die in 1666 nog Cabeljous eijlanden heetten, maar op een kaart van 1734 als Aelsmeers eijlanden of Elisabeths Isles zijn aangeduid. Op de 'Pascaert van Nieu Nederland van Hendrick Christiaens Eijland tot Staten hoeck of Cabo Cod' van 1675 van Arent Roggeveen ontdekken we de nieuwe naam van het eiland Texel, Marten Swijnaerts. Zo verstonden de Nederlanders de nieuwe, door de Engelsen gegeven naam: Martha's Vineyard (Martha's wijngaard). Dit gebied was toen al geheel in Engelse handen. In Azië Niet alleen in Amerika, maar ook in Azië komt de naam Texel voor. In de in 2007 uitgegeven atlas 'Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie', ook wel genaamd De Atlas Amsterdam of Atlas haak de Graaf komen we de naam Texel liefst driemaal tegen. Figuur 3. Negombo aan de westkust van Ceijlon. Het schiereiland Texel is doorgraven om een betere afvoer van rivierwater mogelijk te maken, waardoor het een echt eiland werd. Het was de bedoeling om een tweede fort op dit eiland te bouwen 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 23