FOTO MET EEN VRAAG Het personeel van de Coöperatieve Aankoopvereniging Texel G.A. Op de gevel staat te lezen: 'Centraal Bureau Rotterdam'. In de zomer van dit jaar is dit gebouw afgebroken om te zijner tijd plaats te maken voor o.a. woningbouw. Deze foto bevindt zich in het archief van onze vereniging. Wat weten we? 1. Bakker, administratie, 2. P. Stoepker, directeur, 8. Jac. van Heerwaarden, 9. Gerrit Vlas, 11. Nic. Wonder, 14. Gerrit Geense, vertegenwoordiger, 15. H. Stoepker, 16. De Ridder, chauffeur, 17. Willem Eelman, 18. Piet Meindertsma, vertegenwoordiger. Hier ontbreken verschillende namen die we graag willen weten. Ook willen we graag weten in welk jaar deze foto is genomen. Het kan zijn dat de nummering niet klopt; het is dus zaak om kritisch naar de persoon op de foto èn het nummer te kijken. Kunt u ons helpen, bel dan naar Hanna van Heerwaarden, 312458, of mail Simon Dros: Simon@oudeschild.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 20