keek alleen in mijn papieren en liet me door. Ik was stomverbaasd dat het zo gemakkelijk ging. De vlotbrug over, koffie drinken in het café en verder maar weer. In Den Helder moest ik naar dokter Loesberg aan de Westgracht. Jo, een dochter van de familie, had verkering met mijn broer Sibo. Ik werd zeer hartelijk ontvangen. We lieten Jaap van der Vlies, directeur van de TESO, weten dat ik was aangekomen. De volgende morgen kwam hij vertellen dat Jaap Schoorl morgen met een wagen met afzwaaiers uit Assen zou komen. Als ik nu gelijk de boot opstapte, viel het niet zo op. In het stuurhuis bij kapitein Lap mijn verhaal verteld. Bij het verlaten van de boot Mep ik naast kapitein Lap en Keesom. 'Wat doe jij hier?' Ze hadden allebei een zoon in Assen. 'Ik ben afgekeurd!' 'Dat zal wel!' Het was 13 februari, zondag en de 25-jarige trouwdag van vader en moeder. 's Avonds moest ik eerst van moeder naar Karei Stoepker in de Emmalaan om raad gaan vragen. Hij stuurde me door naar Kelder op de Hallerweg; Kelder stond in contact met de burgemeester en zat in de leiding van de ondergrondse. Hij vroeg naar mijn Ausweis en maakte bezwaar dat daar opstond dat er voor mij een plaatsvervanger naar Assen moest. Of ik dat nog kon veranderen? Dat kon, want Jo was bij ons thuis. Zij was in staat om in twintig minuten een stempel en een handtekening na te maken. Met dat papiertje ging ik de volgende morgen naar het kantoor van Van der Vlies en tikte een nieuwe tekst in. Een paar ezelsoren en een beetje smoezelig maken en dat was dat. De NSB-burgmeester Rijk de Vries vroeg niet veel. Hij wilde alleen weten hoe men in Assen over hem dacht. Daar kon ik geen antwoord op geven, want ik kwam uit Vries! Hij kon mij op eigen houtje geen verblijfsvergunning geven; ik moest naar meester Goedhart die dat verder zou regelen met de commandant. Ik meldde me in de Kommandantur met mijn Ausweis. De dienst doende soldaat wilde mijn Ausweis houden, maar dat kon natuurlijk niet, want dan zou ik buiten weer opgepakt kunnen worden etc. etc. Mijn Ausweis belandde niet in de la! Op het terras van hotel Texel liep ik Jacob Rab tegen het lijf. Die zei, dat ik maar tegen meester Goedhart moest zeggen dat ik nodig was op het kantoor. Die middag naar Goedhart in de Wilhelminalaan [Willem de Zwijgerlaan]. De man was stomverbaasd: 'Jij hier, hoe ben je hier gekomen?' 'Lopend uit Vries.' En toen stak ik maar weer mijn verhaal af van de val op het ijs 'Ja, ja, mijn vrouw is die winter ook zo akelig gevallen enHij zou mijn geval met de commandant bespreken. Ik heb er verder niets meer over gehoord en niet lang daarna brak de Russenoorlog uit. Enige tijd geleden waren we tijdens een open dag in het Luchtvaart Museum. Daar zag ik een wand met foto's over de deportatie en het verblijf van de Texelaars in Assen in 1944. De heer Witte kon mij niet vertellen of er ook gegevens over Vries waren. Gelein Jansen, die mede de fotowand had ingericht, wist ook niets van Vries. Ik heb toen beloofd om mijn herinneringen op papier te zetten. F.L. van Ingen Schenau Alle illustratiemateriaal uit de collectie van F. van Ingen Schenau. Illustraties pagina 9: Linksboven: Originele vrijstelling Rechtsboven: vervalste vrijstelling gedateerd 1 februari 1945, gemaakt met 'een flesje rode inkt, een pennetje en een penseeltje'. Linksonder: Ausweis van vader van Ingen Schenau voor de bruiloft in Groningen Rechtsonder: arbeidskaart van Frans van Ingen Schenau bij Organisation Todt. Met podood zijn op de achterzijde van de arbeidskaart de volgende namen geschreven: J. Vinke, Lips, Ingen, vd Vis, Stechwey, Vennik, Renner?, Igesz, J. Visser, B. v.d. Berg, J. Vlas, De Vries, Schaatsenberg, Ver ijzer, J. Bruyn, Antheunis, A. Bakker, H. Stevens, J. Hoeneman?, D. Buys, P. van Sweden, |ac. Dros, B. v.d. Berg, 2xlngen, W. Visser, P. Swama, IJska, P. Dros, Schermer, P. Broekman, Huiberts, 2x Van Boven, H. Visser, Kerkhof, J. Met, Stechwey, C. Koorn, J. Kreeft, A. Lap, D. Pool, W. Zijm. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 10