UITGAVE VAN V P ■GUT D#É|5 G S l 1:-'— *.|iggggt ;TSE:, VT L V C A s G> V NUMMER SEPTEMBER 2007 f Schaal I Hmmmio Ifnlf uur yaam 1 rtift /ma djt rJkr vyf+A \Y StAlI#/* •;s" c A'-Jai /JH* <7/ ft kwftrVrtJ S t C 7f t) l M. iZ. 'Ri*JLL£ Zfct# HISTORISCHE <*■«.-% G 'MidtuA f.J VERENIGING 'V .i tu rV.S-Ifa-- '&?40; 'OG. U4cl. an y TEXEE P SyPv' -"' A SN \N REOOBR^^,, yt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2007 | | pagina 1