6 deze kaart gemaakt, zodat ze het document niet echt hoeft te missen. Dhr. Gelein Jansen overhandigt de voorzitter, namens dhr. P. Oom via dhr. W. Kalkman, een schilderij, geschilderd door dhr. J. van Ham. In het vorige nummer van ons blad beschreef dhr. Gelein Jansen uit voerig de gang van zaken rond het schilde rij. Dit kunstwerk toont een blik in de Gast huisstraat, het uitzicht vanuit 'Het Gesticht van Weldadigheid' waar de oom en tante van dhr. P. Oom, dhr. en mw. Moenis-Oom, van 1925 tot 1949 vader en moeder waren. Mw. dr. Katja Bossaers spreekt na mens de Stg. Regionale Geschiedbeoefe ning Noord-Holland en overhandigt een ge schenkbon. Dhr. W. Kalkman en dhr. S. Dros zijn de volgende sprekers. De Rabobank schenkt een geldbe drag, de Welzijnsstichting en de Gemeente Texel hebben bloemstukken laten bezorgen. Om 16.00 uur is de buitendeur afge sloten en is de sleutel 'spoorloos'. 'Ada van Holland', hangend uit het boven raam, laat de sleutel zakken. Toevallig komt 'de Schout' voorbij, hij neemt de sleutel en opent de deur. De aanwezigen gaan naar buiten en Edward Bonne, de bedenker van de naam, onthult de naam 'Tusse de banke'. Vervolgens zingt de zanggroep een ope ningslied, gemaakt door Willem Kikkert. Al hoewel niet vlekkeloos, alles verloopt vol gens plan. De aanwezigen worden in de gele genheid gesteld om niet alleen de ruimte van onze vereniging te bezichtigen, maar ook de expositieruimte die ter gelegenheid van deze dag is ingericht met foto's, kaar ten, oude nota's van bedrijven en dergelijke historische zaken uit het archief van onze vereniging. Het oudste document, van de polder De Kuil, is uit het begin van de 17e eeuw. De bovenverdieping, waar de keu ken is gesitueerd, bevat tevens een ruimte waar de archeologische groep gebruikt van maakt. Wekelijks worden hier de scherven die bij 'de Schans' gevonden zijn, geplakt. De gasten worden verwend met hapjes en drankjes, verzorgd en geserveerd door leden van onze vereniging. Zaterdag 3 oktober geeft dhr. Dee uit Den Helder uitleg over genealogie aan belangstellenden. De expositie blijft zaterdag 3 oktober en maandag 5 oktober opgengesteld voor het publiek. Heel veel bezoekers tonen hun be langstelling op deze bijzondere dag voor onze vereniging. Wij zijn bijzonder dankbaar dat ons 'Texels erfgoed' veilig is opgebor gen, onze afdelingen 'onder dak" zijn en niet te vergeten dat het belang van de Texelse historie onder de aandacht is gebracht van zovele personen! Lied voor de opening van het Historisch Centrum op vrijdag 2 oktober a.s. om 15.00 uur Gezongen door de Zanggroep 'Oude Lied jes' (tekst: Willem Kikkert) Vóór het pand 'Tussedebanke' Hoor je opgewekte klanken Want na jaren speuren, praten Steeds op zoek naar resultaten Is 't vandaag een volle bak Eindelijk onder eigen dak Foto's, films, archief en boeken Zaten steeds in alle hoeken Zangers, sprekers met verhalen Zochten steeds weer andere zalen Totdat toch de dag aanbrak: Alles onder eigen dak Een vervulling voor de mensen Met diverse soorten wensen Steeds gedenkend de memorie Van de Texelse historie Nu voor ieder het gemak: Allemaal onder één dak Voor het pand 'Tussedebanke' Willen we iedereen bedanken Die met denken, praten, sjouwen Meehielp om dit op te bouwen leder die een hand uitstak Voor ons echte, eigen dak

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 8