OPENINGSMANIFESTATIE GEBOUW OP 2 OKTOBER 1998 5 Op 2 oktober is het dan zover. Het pand, Groeneplaats 10, dat we huren van de Ra bobank in samenwerking met de Gemeente Texel, wordt officieel geopend! Het officiële gedeelte begint om 15.00 uur. In de ruimte van onze vereniging zijn vele genodigden samengekomen. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en schetst in zijn toespraak de gebeurtenissen die aan deze belangrijke dag vooraf zijn ge gaan, nl. de jaren waarin onze vereniging met haar spullen, de groepen genealogie en dialect onderdak vonden in het dorpshuis d'Ouwe Ulo. De bijeenkomsten van de ver zamelaarsafdeling, de film-, foto- en videoaf deling, de afdeling archeologie en Texels Monument en de zanggroep waren veelal in andere gelegenheden. Toen het pand Groeneplaats 10 ge huurd kon worden in samenwerking met de Gemeente, die één van de zalen voor de inrichting van exposities door kunstenaars zou kunnen benutten, kwam mede door de inzet van wethouder Eelman-van 't Veer, een officieel onderkomen eindelijk in zicht. Veel werkzaamheden zijn aan de opening voorafgegaan: er moest worden schoonge maakt, geschilderd en ingericht. Een com missie, bestaande uit Aat van Heerwaarden, Mary Bakker en Jacques Dijt kochten smaakvolle meubels. Vrijwilligers verhuisden de spullen, kasten en brandkasten. Eén brandkast, geschonken door de ING-bank, werd zelfs met een hijskraan over het dak naar de achterkant getild, zodat het gevaar te door de nooduitgang naar binnen kon. Mary en Willem Bakker worden voor hun bijzondere inzet door de voorzitter in het zonnetje gezet. Voor hen is een attentie, nl. toegangskaarten voor een voetbalwedstrijd van Ajax of Feyenoord. Vervolgens komt mw. Zeeman aan het woord. Zij feliciteert onze vereniging met deze heugelijke dag en schenkt een kaart van 'de Schans' uit 1691 aan onze vereni ging. Voor mw. Zeeman is een kopie van tusse de banke uposmowv Tusse de Banke'. Rechtsbeneden ons onderkomen. Achter de dakkapellen de groep archeologie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 7