INHOUD Colofon 1 Van het bestuur 1 Van de redactie 1 Inhoudsopgave 2 Nieuwe leden2 Bibliotheeknieuws2 Reacties/cursussen/ mededelingen3 Openingsmanifestatie 4 Ada van Holland7 Vroege brouwerijen9 'Wat dede de lampies in Leiden' 11 Paardenconcours 13 Hendrik Braam14 Texelse Gedichten en rijmen, deel 1020 Tessels Prate23 NIEUWE Mw. H. Dekker J. Dijksen J. Eelman W. Eme-Zoer A. Goeman C. Klaassen J.W. de Leeuw A. Schouten LEDEN Den Burg Den Hoorn Den Burg Oudeschild De Waal De Cocksdorp Den Burg De Cocksdorp iggmfrMHHFMHMHMHB Hebt u nog spullen voor de bibliotheek, dan kunt u te recht bij: M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, of A. van Heerwaarden, Mr. Kraai- straat 8. BIBLIOTHEEKNIEUWS In het vorige blad maakten we er melding van dat de boeken 't Lant van Texsel en Texelse Geslachten I nog ontbraken in onze bibliotheek. Heel blij zijn we dat hierop gereageerd is. Van dhr. C. Kievits te Amstelveen mochten we 't Lant van Texsel ontvangen en van mw. J. v.d. Bosch-Yska te Amster dam Texelse Geslachten I. Zij stuurde tevens Texels Volksle ven van Dirk Dekker mee. Geweldig! De afgelopen maanden werden we verrast met diverse boe ken, foto's enz. Zo ontvingen we van: Dhr. K. van Empel: Werkers uit Goeree-Overflakkee en hun nakomelingen in de Eierlandse Polder door K. van Empel; Provincie N-Holland: Een fort aan de Waddenzee door Arnold Carmiggelt; Nauta Boek: Van het Clijf tot Den Hoorn door Cornelis de Jager en Willem Kikkert; Doopsg. Gem. en Stichting Folklore Texel: oude rekeningen; Dhr. J. v.d. Pijl: ontwerp tijdelijk monument voor hen die vie len 1940-1945 met foto en brief van burgemeester Rehorst, ontwerp wapen voor de door de Texelaars geschonken bank aan de Assenbevolking met een dankbetuiging en een af beelding van het wapen van de 30 Gem. Polders op Texel; Dhr. Th. Timmer: Dynamiek en sedimentaire ontwikkelingen in de Nederlandse Waddenzee met bijzondere aandacht voor het Friesche zeegat, een proefschrift van A.P. Oost 1995; Mw. C. Witte-Maas: drie films over de Texelse Boys; Mw. J. Kager-Witte: kwartierstaat Pater Witte en de voor dracht 'Een uurtje naar Amsterdam'; Mw. L. Langeveld-Kok: kopieën van akten burgerlijke stand en bewijs van onvermogen van fam. K. Wegman en een bewijs voor mw. Kooiman-Dros van het planten van een boom door E. Vlessing te Palestina voor de geboden hulp in de tweede wereldoorlog; Dhr. J.J. Bakker te Oudeschild: bladmuziek van Sam Vles sing Phz., liederenboek ca. 1930, liederen te zingen door zangvereniging Eigen Oefening te Oudeschild, 'Twee liede ren' door W. Mets Tz en S. Vlessing Phz., enkele kopieën Tex. crt. en oude schoolfoto's van Texel; Verder kwam er nog binnen voor het foto-archief van: Dhr. I. Boon: foto van fam. C. Beumkes voor hun huis op 't Horntje, gesloopt ca. 1939; Mw. R. van Heerwaarden te Oudeschild: 3 schoolfoto's ca. 1925 Den Burg/De Waal; Mw. Cornelia Hin: fotoserie reünie van Westergeest okt. '92. Allen nogmaals hartelijk dank! Gekocht: Ornithologisch jaarverslag Texel '97 door Staatsbos beheer Texel, Texel Birdwatching Center en de Vogelwerk groep Texel. 2 Reij's stuk over wat de Lampies in Leiden Dede. Ons nieuwe onderkomen heet Tusse de Banke. Het lied dat ter gelegen heid van de opening werd geschreven (en gezongen) door Willem Kikkert (en zijn zang groep) vindt u ook in dit blad, evenals de Texelse betekenis van de naam die Gré Dros ver klaart in Tessels Prate.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 4