UITGAVE VAH DE ^111111 llllll isl!!® V il S» T'ït -"'rl -téir

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 1