INHOUD MEDEDELINGEN Colofon 1 Van het bestuur 1 Van de redactie 1 Inhoud 2 Nieuwe leden2 Mededelingen2 Bibliotheeknieuws2 Neolitische boeren Van het Clijf tot Den Hoorn8 Kaart 1691 De Schans Dit speelde zich af in Oudeschild 1898 Kroningsfeest Oosterend Texelse gedichten en rijmen Schilderij Gasthuisstraat Tessels prate NIEUWE LEDEN F.J. Bakker, Den Hoorn L.A.J. van Beek-Timmer, Den Burg Pierre Bonnet, Den Burg Peer Elstgeest, De Koog J. Heijnen-van 't Veer, Den Burg Onze verenigingsavonden t/m mei, allen in het nieuwe ge bouw op de Groeneplaats, zijn als volgt: Dhr. Joosten, P. Kooiman, P. Tromp, J. Veltkamp, G. Wallrath, C.J. Wetsteen, J.J.W. Witte, [3 stambomen GEI bibliotheek B dialect E de verzamelaars E de zanggroep E foto/film E archeologie Den Burg Den Burg Den Burg Den Burg Keulen (Dld) De Cocksdorp Den Burg 2e dinsdag van de maand 3e dinsdag van de maand 4e dinsdag van de maand 3e donderdag van de maanden sep tember, november, januari en maart op maandag om de week iedere week op donderdagochtend iedere week op donderdagavond In de agenda van de Texelse Courant worden tevens diverse afdelingsavonden aangekondigd. U bent van harte welkom. BIBLIOTHEEKNIEUWS Ontvangen van: Mw. T. Jimmink-Oele: diploma's uit de nalatenschap van K.H.O. Linhose; Dhr. J. Beumkes: kasboek Stg. Noodslachtplaats 1981-1984; Drijver Bouw: foto's van het Pakhuus; Mw. E. Wuis-Vrijdag via Th. Timmer uit de nalatenschap van mr. W.G.D. Vrijdag: oude Texelse kranten en knipsels; wat oude rekeningen; enkele foto's waarop één de oude achter gevel van één van de huisjes van Ponger. Verder brieven van Tesselaars uit Ned. Indië m.b.t. het NiWin afd. Texel; afschrift proces verbaal van de stranding van s.s. Oakford; beschrijving van Texel in Esperanto; wat liedjes en voor drachten en allerhande paperassen m.b.t. o.a. tweede we reldoorlog, Rode Kruis en Plattelandsvrouwen. Allen nogmaals hartelijk dank! Gekocht: Welkom op Texel, 100 jaar gastvrij eiland, uitgave VVV. Heeft u nog spullen voor de bibliotheek, neemt u dan contact op met M. Bakker-Zijm, tel. 312113 of A. van Heerwaarden, tel. 313036. OPROEP Wie kan onze bibliotheek helpen aan het eerste deel van Texelse Geslachten en aan 't Lant van Texsel? Zij ontbre ken nl. in onze bibliotheek. Heel graag zouden wij deze boeken in ons bezit willen hebben G. van Noort3 G. Janssen9 T. Duinker11 G.E. Dros14 G.E. Dros18 G. Janssen20 G.E. Dros22 Wij maken u er nogmaals op attent dat onze postbus is komen te vervallen. Graag uw post naar: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 4