COLOFON VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE 1 Uitgave van de Historische Vereniging Texel opgericht 17 mei 1985 ISSN 1384-7171 Nummer 48 September 1998 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 30,- per jaar Bankrek. 36.25.16.170 Losse nummers 7,50; verkrijgbaar bij de Texelse Boekhandels Gijs Oskamfonds: Rabo 36.25.26.621 CORRESPONDENTIEADRES: Groeneplaats 10 1791 CC Den Burg BESTUUR: G. van der Kooi (voorzitter) Rozendijk 19 1791 PC Den Burg tel. 313978 M. Kikkert-Kuiper (secretaris) Rommelpot 11 1797 RN Den Hoorn, tel. 319296 A. Barhorst-Brans (ledenadm./ penningmeester) Oosterweg 26 1794 GL Oosterend, tel. 318563 M. Bakker-Zijm (bibliotheek) Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg, tel. 312113 M. Stoepker, Thijsselaan 81 1791 VG Den Burg, tel. 312940 J.S. Dijt, Keesomlaan 37 1791 DB Den Burg tel. 314748 A. van Heerwaarden Meester Kraaistraat 8 1791 VB Den Burg, tel. 313036 I. Dros-Beers, Heemskerckstr. 80 1792 AC Oudeschild tel. 313204 T. Krijnen-Baijs, Keesomlaan 10 1791 DC Den Burg tel. 312706 REDACTIE: G.E. Dros, Schilderend 25 1791 BA Den Burg, tel. 315487 N. Huijsman, Duykerdam 39 1791 TA Den Burg, tel. 310601 M.C.A. Palm, Vroonlant 31 1791 WK Den Burg, tel. 312154 C.J. Reij, Warmoesstraat 18 1791 CR Den Burg, tel. 312955 S. Dros, Heemskerckstr. 80 1792 AC Oudeschild, tel. 313204 NABESTELLING BLAD: Tijdelijk: M. Bakker-Zijm, Keesom laan 20, Den Burg, tel. 312113 We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat ons pand, Groe neplaats 10, zo goed als ingericht is. In september zullen we er 'proefdraaien' en dan is op 2 oktober de opening gepland. Alhoewel het verloop van deze dag nog niet geheel vaststaat, zal er waarschijnlijk 'open dag' zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur. De naam zal bekend gemaakt worden en in de expositie ruimte zullen interessante historische zaken tentoongesteld worden, niet alleen op deze dag, ook de daaropvolgende zaterdag en maandag. Het zal een feestelijke viering worden en hapjes en drankjes zullen niet ontbreken. Dhr. S. Dros zal een extra nummer van ons blad verzorgen over de katholieke bejaardenzorg, n.a.v. haar 100-jarig be staan. We wensen u, tot besluit, weer veel gezelligheid toe met deze aflevering van ons blad. Vanaf de jonge steentijd (4500-1700 v. Chr.) komen we in dit nummer met grote stappen terecht in deze eeuw! Govert van Noort vond op een akker op de Hooge Berg potscherven en stenen werktuigen uit het Neolithicum en verhaalt daarover in een artikel. Texel is in Nederland de meest noordelijke vind plaats van de zgn. 'Vlaardinger cultuur'. Willem Kikkert en Kees de Jager kondigen hun boek aan: 'Van het Clijf tot Den Hoorn', dat de geschiedenis van Den Hoorn, van de oudste tijden tot 1398, toen 'Oude Hoorn' ver woest werd, beschrijft. Jaren is er met veel speurzin aan dit boek gewerkt en het resultaat is ernaar! Fort De Schans gaf al veel geheimen prijs en de aan de Historische Vereniging geschonken kaart uit 1691 verduide lijkt opnieuw het een en ander. Jan de Waard, wiervisser in Oudeschild, voerde in 1865 een correspondentie met de Commissaris van de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken over door hem begeerde perceeltjes dijk, om wier op te halen en te drogen. Teun Duinker kwam deze brieven op het spoor. Een oud boekje met het verslag van het 'Kroningsfeest' op 11 en 12 september 1898, verhaalt over feestend Oosterend, een eeuw geleden. Ook toen al verstond men daar de kunst van feestvieren, al was het, zoals het boekje vermeld, 'een ernstig feest', Oosterend waardig! Gré Dros doet verslag. In Texelse gedichten en rijmen komt de bekende W. Mets Tzn. aan de orde. Behalve maatschappelijk heel actief op Texel, schreef en dichtte hij heel wat af. Een voordracht in dialect uit ca. 1910 is het onderwerp in Tessels Prate, en een schilderij van de Gasthuisstraat uit 1949 doet ons midden in deze eeuw belanden. We wensen u veel leesplezier!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 3