22 Gelein Jansen De kerk staat, zoals het hoort, in het midden en links en rechts staan de huizen. Aan de linkerkant, te beginnen met de boerderij de Eiercoogh (voor het gemak links 1 t/m 5 ge noemd). Aan de rechterkant, te beginnen achter de nog enigszins zichtbare tuin van het Gesticht, rechts 1 t/m 5 te noemen. Links 1: De boerderij De Eierkoog was van Keijser, oftewel Piederik, die jaren naast de Lagere Landbouwschool woonde aan de Gasthuisstraat. Het gebouw zou later afbran den maar werd rond 1949 bewoont door Sie- me Rijk (metselaar). Daarvoor in de dertiger jaren bewoond door Egbert van der Molen (dijkwerker). Links 2: In 1949 bewoond door Jan van der Bij (gemeenteschilder), daarvoor heeft de opa van Sieme, ook Sieme van Heerwaarden er gewoond (knecht bij notaris G.J.O.D. Dik kers) en voor hen Sieme en Antje van 't Hert (eigenlijk De Wijn) met hun moeder. Broer en zus kwamen later in het Gesticht aan de andere kant van de weg te wonen. Jan en Paula Brouwer woonden in de jaren '60 in het pandje. Links 3: De schuur met ijzeropslag van J. Kiljan (de vader van de onlangs op 14 mei overleden smid, ook J. Kiljan sr.) Links 4: Gasthuisstraat 44. Het huis van de fam. J. Kiljan (vader van J. Kiljan sr.) Het huis werd in de oorlog geraakt door een gra naat. Toevallig stond de oude heer Kiljan zich te scheren en plotseling vloog er een losvliegende kogel door het dak vlakbij hem. Kiljan kwam met de schrik vrij. Nu woont J. Kiljan jr. er. Links 5: We zien het zijaanzicht van het eer ste huis na de smederij (niet te zien, maar de travalie ervoor wel: later nieuwbouw kantoor P. Kuip en laatst PC-tech op Gasthuisstraat 40), waar J. Kiljan sr. woonde. In de oorlog woonden Jaap van Heerwaarden en Lena Gielis er (vader van Aad van de noodslach- ting), tot voor enkele jaren woonde hier de familie Antoon Goes. Rechts 1: Gasthuisstraat 25. Tegenwoordig woont hier in een geheel verbouwd huis met rieten dak Cocky Penha en fam., daarvoor heeft de fam. J. Stiekema en ook broer en zus Jaap en Trijntje 'Rut' oftewel Schaatsen- berg er gewoond. Ook Sieme Dijt, (de schoonvader van Nic. Spaans) die er in kwam omdat zijn eigen huis afgebroken werd en plaats maakte voor de verbrede weg, die voor het verpleeghuis langs loopt. In dit huis waar ook kapper Jan Eelman gewoond heeft kwam een kapsalon; Jan leerde hier het vak. Later zou hij verhuizen naar wat nu Gast huisstraat 7 is. Hier doet nog het één en an der denken aan de kapsalon van Jan en Arie Eelman. Rechts 2: Schuur van Leendert Eelman (Leen de puus), hij had een transportbedrijf met paard en wagen. Op dit moment zijn nog steeds nakomelingen van hem (twee zoons van Leen Eelman, Leendertzoon) in de trans portbranche werkzaam. Boven de schuur van Eelman was zelfs nog bewoning: hier woon den de wed. Koorn en de wed. P. Wilner (de moeder van Jaap Boon). Jaap Boon, die 's zomers consumptie-ijs verkocht hield het ijs goed met natuurijs dat hij in de Driehuizer- tocht uitstak. Hiervoor vroeg hij vergunning aan bij de secr. van het waterschap J. v.d. Pijl. Dit ijs, als koeling dienend voor con sumptie ijs werd bewaard in paardendekens. Tussen Leen Eelman en Sieme Dijt was nog een schuur, minder goed te zien op het schil derij: de schuur van wagenmaker Thijs Mole naar (H. Jaspers bouwde hier een nieuwe woning). Rechts 3: In dit kleine huisje hebben verschil lende mensen gewoond zoals Jan Gieles, Jaap Gieles Keeszn, Henk Schaatsenberg, Albert Klein (schipper afk. van Wieringen). Deze had een compagnon in de persoon van Jan de Wit (vader van J. de Wit, van de drankenhandel) Rechts 4: Gasthuisstraat 9. De boerderij van de fam. van Heerwaarden. Rond 1912 door Willem van Heerwaarden (getr. met Maria de Porto) gekocht van Reijer van Jan Pietje van de hoeve Maria aan de Oude Kogerweg. La ter woonden hier Siem met zijn broer Wim. Rechts 5: Het huis van Jan en Marie Eelman en hun vrijgezelle broer Arie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 24