W. Mets T.zn. (1846-1920) TEXELSE GEDICHTEN EN RIJMEN AFL. 9 Willem Teuniszoon Mets werd geboren in Oudeschild. Zijn vader was postschipper en 'brievengaarder' en het gezin woonde in het postkantoor, nr. 111 s, hoek Kerkesteeg (nu De Ruyterstraat 78). Ook Willem Mets werd brievengaarder: in 1882 volgde hij zijn vader op en tot 1904 deed hij dit werk. Hij was ge zagvoerder van de 'Ada van Holland', de stoomboot van de Maatschappij 'Alkmaar Packet', die de veerdienst op Den Helder onderhield. Daarnaast bekleedde hij veel maatschappe lijke functies. Zo was hij de oprichter van het Oudeschilder begrafenisfonds 'Steunt elkan der', en van het Oudeschilder ziekenfonds. Hij was ook voorzitter van de Vereniging van Zeevarenden 'Neptunus', bestuurslid van de Texelse Wijkverpleging en medeoprichter van het Weduwen- en Wezenfonds 'Texels Be lang'. Van de Texelsche Uitgeversvereniging (1908) was hij directeur, administrateur en aandeelhouder. In hun uitgave 'De Nieuw Texelsche Courant' schreef hij een feuilleton, getiteld 'Kermisgassie'. Hij was wethouder en jarenlang raadslid. In 1912 maakte hij zich sterk voor een Zeevaartschool in Oudeschild. Toen die uiteindelijk in Den Burg zou komen, trok hij zich teleurgesteld uit de commissie terug. Uit bovenstaande opsomming blijkt wel dat Willem Mets een sociaal bewogen mens was. Dat blijkt ook overduidelijk uit de verhalen en gedichten, die van zijn hand verschenen. Zijn boekjes ten behoeve van het Weduwen- en Wezenfonds, en het Helden der Zeefonds 'Dorus Rijkers', meestal uitgegeven bij uitge verij Egner in Den Helder, zijn bekend. Het zijn verhalen en gedichten in bloemrijke taal, over ontrouwe minnaars en wegkwijnende geliefden (bijv. 'Visschers Grietje'), over ver dronken vissers (bijv. 'Des Visschers Uit vaart'), of over verweesd achterblijvende we duwen met jonge kinderen (bijv. 'Arme Moe der'). Ook de natuur wordt hooggestemd be zongen. Zijn werk is romantisch, dramatisch en vooral moraliserend, zoals in die tijd ge bruikelijk was. Ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina in 1898 schreef hij voor Texel een 'Koninginne-cantate', op muziek gezet door Sam Vlessing PH.zn. De komst van de jonge koningin Emma, de geboorte van Wilhelmina, haar jeugd en de kroning worden bezongen door een gemengd koor, een dameskoor, een kinderkoor, een bariton en een tenor. Over de muziek van Sam Vles sing tasten we in het duister. Of heeft iemand het nog ergens liggen? Behalve het gedicht 'Des Visschers Uitvaart' vindt u hierbij fragmenten uit de cantate, die precies honderd jaar geleden over Texel galmde! G.E. Dros 18 Bronnen: -C.J. Reij -De post-, telegraaf- en telefoonhistorie van het eiland Texel, N. Huijsman R.zn. -'tLant van Texsel, J.A. v.d. Vlis -Archief Hist. Ver. Texel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 20