16 Enkele van de 140 edelen die in optocht naar Den Burg liepen. K. Timmer, J. v.d. Vis, P. Vlaming, P. Brouwer. De anderen zijn onbekend. (Foto uit 'Oosterend in feesttooi', J. Couperus-Medema) De meisjesverenigingen 'Maria-Martha' en 'Hebt den vrede lief staan klaar om in optocht naar Den Burg te vertrekken. Alle 68 namen staan in het boekje vermeld (Foto uit 'Oosterend in feesttooi', J. Couperus-Medema)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 18