6-ic. en 7««™ SEPTEMBER 1898 III. TER HERINNERING AAN DE FEESTEN GEVIERD TE P O S T E F^JE ND OP JEXEL, OP DEN \ct cj-cfccjcivficitf van 3c cKtouiiKj wit oilsc cjeCicpe cfCotiiiicjiH ,"VVIL IIELMINA." JIamen der personen die aan de optochten deel hebben genomen en opstelling daarvan; i. Hoornblazer J. S. Dros. II. De muziek, het fanfarecorps van Makkum, „Hallelujah'', bestaande uit 12 personen, met vaandel, geëscorteerd door: P. Jb. Hoving. Jit. P. Dros. P. F. Daalder. J. v. d. Vis. A. B. Timmer. Vier Edelen te paard. S. Iv. Timmer. J. C. Bremer. K. Jb. Eèlman. K. W. Eelman. Laatstgenoemde deed dienst als ordonnance. IV. Tien page's. J. P. Wuis. Jb. M. Vlaming. J. P. Plaatsman. P. C. Vonk. A. P. Plaatsman. Jb. P. Eelman. A. I'. Plaatsman. C. P. Tuinder. K. S. Bakker. .j. j). Bremer. T rCitj ^4 V t u (i f «rè i 7C-', 7 IC: t Heb •Jy focymos boe-lye. me.(z hetr i/erj/o^ v cm ce f-e-esks. I^Ljk h ec/e n

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 16