10 Niet eerder kwamen we een zo gedetailleer de kaart uit die periode tegen. De kaart is bijna 100 jaar ouder dan de oudst bekende kaart van het fort. De titel op de kaart is fort of schans i.p.v. fort De Schans. Aanwezig zijn al de twee barakken (brake genoemd) met beiden een sekreet (of WC) aan de voorzijde. De plaats van het toilet van het gebouw aan de rechterzijde bij binnenkomst op de binnenplaats is ons bekend; de arche- ologiegroep heeft hier vondsten gedaan. De welput in het midden op het terrein dateert uit de beginperiode van het fort. Men legde een wagenwiel in de put en metselde de stenen hierop, (foto Gel. Jansen) De welput is al aanwezig en was er dus eer der dan de later gemaakte regenbakken. De toegang tot het fort via de ophaalbrug staat zeer duidelijk op de tekening, evenals een kleine poort door de wal aan de zeekant van het fort. Via dit poortje kwam men op de smalle brug naar de dijk, niet ver van de sluis (schluijs). Niet eerder zagen we dat er op de dijk drie plaatsen voor de kanonnen waren, waarop in twee gevallen een behoor lijk bouwwerk (roduijt) stond. In een volgend artikel zullen we de maten en afstanden doorgeven. Aan de Waddenzeekant van de dijk staat geschreven: Texelse gronden val lende bij Laagh getije droogh. Op het terrein, ongeveer op de plek waar later een officiers paviljoen heeft gestaan bevond zich het ma gazijn (magasijn). Gedeelte muur zichtbaar tijdens onderzoek afd. Archeo logie in april 1995 (foto Gel. Jansen) Wanneer men door de grote poort kwam stond er een wachthuisje en daarachter op gelijke lijn een gebouw genaamd 'korte(n) gaerdèDe kruitkamer is niet aanwezig of niet aangegeven en van het ravelijn was ui teraard nog geen sprake (dit werd pas ge bouwd na het bezoek van Napoleon op 16 oktober 1811). Nog iets over de benamingen zoals in de kaart aangegeven: Brake oftewel barak en roduijt voor ronduit komen niet voor in het Middelned.woordenboek. Het is een woord dat in verschillende vormen geschreven werd in de vaktaal. We moeten dan denken aan het woord redout, ook wel ronduit genoemd. Hierover wordt vermeld dat het een versterkt gebouw met een (aarden) wal eromheen is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 12