INHOUD blz. NIEUWE LEDEN MEDEDELING MEDEDELING BIBLIOTHEEKNIEUWS PERSBERICHT Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland Colofon 1 Van de redactie 1 Van het bestuur 1 Inhoudsopgave 2 Nieuwe leden2 Bibliotheeknieuws2 Mededelingen2 Persbericht2 Het weeshuis en de verdwenen schilderijen J.v.d. Pijl3 'Wie man in dem Texel tut' Hans Roeper8 Het gebeurde op het Marsdiep, deel 12 J.T. Bremer10 Het Tessels en het Oera Linda Bok Ge Ie in Jansen12 Inleiding in het Oudfries IVIathilde Jansen 15 De kaarten uit de collectie van het Texels Museum Arthur Oosterbaan 17 Texelse gedichten en rijmen G.E. Dros20 Tessels Prate G.E. Dros24 J F. van Asselt, de Koog J.C. Dogger, Amersfoort W. van der Gracht, Den Burg G.C. Janssen, Krommenie J. Kortenhoeven, Lakeside Bernd Ooijevaar, Hoogwoud J.C.P. Swarthof, Den Burg C.A. Trap, Oosterend C. Veeger, Den Burg C. Wolzak, Amsterdam M.i.v. september vinden alle activiteiten van de vereniging plaats in ons nieuwe onder komen. Het postbusnummer is vervallen, alle post kan naar: Groeneplaats 10 1791 CC Den Burg De gestencilde nummers 1, 2 en 3 van ons blad zijn herdrukt op het huidige formaat en zijn voor 10,- per 3 te koop, met ingang van september, op alle verenigingsavonden (de dins dagen) in ons nieuwe onderkomen Groeneplaats 10. 'Over- kanters' kunnen bestellen via Mary Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg. Ontvangen van: Dhr. S. Schraag: archeologisch tijdschrift Westerheem 1971, 1972; De weduwe van Koen Koorn: oude kranten: TC en NTC; krant 550 jaar stad, e.d.; Hans de Beurs: bouwtekeningen betreffende C.R. Keijser en Co. Onze hartelijke dank! Gekocht: Tielemantijnen, een selectie uit de vele honderden cartoons van Harry Tielemans, samengesteld door Cees Govers; Brochure Kust in Kaart door dr. H. Schoorl; Inventaris van Archief van de Graven van Blois 1304-1397 door A.A.M. Schmidt-Ernsthausen; Inventaris Huydecoperarchief door M.S. Polak. Zojuist is de tweede, bijgewerkte druk van de Gids voor histo risch onderzoek in Noord-Hoiiand verschenen. Bij de eerste druk (1994) schreven recensenten lovend over het boek: 'het is onmisbaar voor eenieder die zich met Noord-Hollandse geschiedenis bezighoudt.' De eerste oplage raakte dan ook snel uitverkocht. Nu is het boek weer volop verkrijgbaar. De tekst en de bijlagen zijn geactualiseerd. Deze gids bevat twee onderdelen. Het eerste deel is een handleiding voor het verrichten van historisch onderzoek. In verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op vragen als: hoe kies ik een onderwerp, hoe wordt een vraagstelling ge formuleerd, waar vind ik relevante literatuur, hoe zit het ar chiefwezen in elkaar en wat vind ik in een archief, welke andere bronnen zijn er en hoe verwerk ik na afloop van het onderzoek de gevonden gegevens? Tussen de tekst staan verwijzingen naar handboeken, hulpwetenschappen en der gelijke. Een begrippenlijst sluit dit gedeelte af. Het tweede deel van de gids is een overzicht van de belang rijkste archiefbronnen voor lokaal-historisch onderzoek voor 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 4