24 Verwonderd stilstaan over de schouder kijkend terug in de tijd. (Haiku van Inge Lievaart) Als je ouwer wordt, ga je achterom kieke naar je kiendertiêd. Net as Inge Lievaart doen ik dat de leste tiêd nag alders, en mééstal met veul plezier want ok ik hèèw een mooie kiendertiêd had. An De Hore was het foor de oorlog nag puur rustig. Wee, de kiender, konne overal speule. Op Stréét, op het Léége Achterom en het Hóóge Achter om, op Klif en op Diek, op het Hoekie en in de Kerkstréét, en niet te fergete winterdags met sneeuw op het Hóógewerfie weer we met de slee naar benede suusdel En seu- merdags 's ééves dede we soms met een hééle bos kiender fan wegkrupie, de hééle Hore deur. As je wat gróóter wier, ging je vöörder fan huus. Strune langs het Kuup- weggie, naar Klimmat en Klimmersdiekie, of de Stolpweg op (die heet nou Mokweg) naar het Rommelwééltje en de Kuul. We speulde in de nöölle bee Loosterduun en we liepe langs de Siep een rondje om de Naai. Wat ik graag dee, was blomme plokke, met me vriendinnetje, of alliendig, zó ééves na bróódete. Dan liep ik wat te dróóme langs slootjes en weggies en tuunwööltjes, en blomme te plokke. Die ginge dan allegaar in sjempotte op de léége dakgoot fan het boet- je fan de bure. En op de pet op de plaas had ik ok een gróóte haringpot met kikkerrit en dorevissies uut de Sluusslóót, of salle- manders uut een kolkie. Hoornders fan mien leeftiêd zei dut ferhaal bekend foorkomme! Hierbee geef ik foor de aardigheid een liest fan Tesselse plante- en blommename. Veldeblompie - madeliefje Körrewös (=karwats) - zwanebloem Kukeiehaantjes - ratelaar Skoenemuultjes - rolklaver Knienesteertjes - hazepootjes Speldeblomme - engels gras Teerkwöste - echte koekoeksbloemen Stiekels - distels Harkies - vogelwikke Poddeblomme - duizendblad Blaauwe knóópies - zandblauwtjes Eéuwig leve - muurpeper Murik - muur Feuze - rietpluimen Meer fan zoks fiend je in de liest, die Theo Timmer maakte foor het boek fan Johan Reydon en Adriaan Diekse: 'De Wilde plan ten van Texel.' 't Is sonde, 't is uutferkocht! G.E. Dros

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 26