22 HET DORP DOOR DE KERK IN HET MIDDEN Meisjes met witte schorten een slinger van twee aan twee gingen wij zingend en spelend van 'zitten maar japie zit' voorop degene die jarig was de huiskamer uit het dorp door en namen het in bezit dat laatste is een projectie van nu terug in de tijd want alles was nog van ons allen en kamer en tuin en dorpsstraat verschilden nog niet in gevaar het dravende paard zou opzij gaan en een auto - daar wezen wij naar door het hart van het dorp pulseerde onze lachende levenslust als de bloedstroom doorheen een lichaam dat warm in zijn samenhang rust Het dorp had de kerk in het midden tenminste de grote kerk je kon er op meer plaatsen bidden de splijtzucht tierde er sterk maar de doden werden gedragen terug naar die ene kerk waar zij stil bij elkander lagen op het kerkhof onder hun zerk heeft niemand dat vreemd gevonden? ik denk: het is mooi en God lacht de welles- en nietesmonden zijn stil - de gemeente wacht Kerk en kerkhof Oosterend (archief Hist.Ver.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 24