21 School met Den Bijbel, Oosterend 1919. De peuter rechts vooraan is de tweejarige Inge Lievaart. Rechts achteraan haar vader, meester Lievaart. Naast hem Juffr. Jannie Bakker, handwerkjuf, verder Juffr. Kikkert en meester Bakker. Het geloof is voor haar heel belangrijk. Ze spreekt over 'gedichten, geschreven vanuit mezeif, maar ook vanuit de gemeenschap, de Gemeente'. Toen ze in 1987 zeventig werd, besloot ze zichzelf eens een pleziertje te doen en haar verjaardag in Oosterend te vieren: 'daar waar ik geboren ben en dan ook zondag en Goede Vrijdag naar de kerk waar ik gedoopt ben. ik heb hier meer m'n wortels dan in Scheveningen.' 'Texel is mijn heimwee-eiiand. ik had er een kostelijke jeugd, kan in gedachten nog tus sen de tuunwaoitjes dwalen, bloemen pluk ken vooral. Zie ineens de lantaarnopsteker weer. Ruik de boerderij van Vlaming, Oost- wijk. Rijd onderaan de dijk van Nieuweschiid naar Oudeschi/d naar de boot. Zie het dorp in de verte verdwijnen, we gaan weg. hele maal weg, het deed pijn....\,r\qe Lievaart heeft warme en vooral heldere herinnerin gen aan haar eerste levensjaren in Ooste rend. Ze zegt: Het verwerken van het ve rouderen begint met achteromkijken naar je jeugd, ik wist niet dat ik zoveel herinnerin gen zo zuiver in me bewaard had. In de bundel Bodemwater vind je daarvan ontroerende voorbeelden. Ook in Terug in de tijd, een bundel haiku (3-regelige gedich ten met 5-7-5 lettergrepen) komen heldere herinneringen tot leven. Uit deze beide bun dels koos ik de hier geplaatste gedichten. Inge Lievaart heeft de leeftijd der sterken bereikt. We wensen haar toe nog lang te mogen omzien in vreugde! G.E. Dros Met dank aan Inge Lievaart, Scheveningen. Bronnen: Inge Lievaart: Bodemwater. Boekencentrum, Den Haag 1982; Terug in de tijd. De Beuk, Amsterdam 1994; Texelse Courant, 24 april 1987.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 23