Inge Lievaart (geb. 1917) TEXELSE GEDICHTEN EN RIJMEN AFL. 8 20 Scheveningen, waar Inge nu nog woont, bij de zee waar ze zo van houdt. 'Maar', schrijft ze, 'de eilandbeleving met rondom de zee en daardoor zulk wonderlijk zilverig licht vaak, is toch heel anders. Dat eilandbesef heeft me in zekere zin gestempeld. Dat bre ekt ook door in mijn verbeelding in taak Toen ze dertien jaar was, schreef ze eens een opstel op rijm. Het echte dichten begon na haar negentiende, nadat haar moeder was overleden en ze de zorg voor het gezin op zich moest nemen. Ze was de oudste van vijf kinderen. Over deze periode schrijft ze: ik paste nergens meer bij: niet bij de vrije vriendinnen, niet bij de kinderen, niet bij de moeders met gezinnen. Toen ging ik communicatie zoeken via de taak Na de Mulo had ze geen verdere school opleiding genoten. Inge Lievaart is autodi dact. Langzaam groeide haar talent voor poëzie uit tot publicatieniveau. Ze vond nieuwe contacten en een eigen plek in de buitenwereld. Ze begon zich te verdiepen in theologie en wijsbegeerte. Dr. K. Heeroma - de dichter Muus Jacobse- stimuleerde haar en in 1944 verscheen illegaal haar debuut Biecht van een christen aan zijn volk onder pseudoniem Anna Terweel. In de loop der jaren verschenen, tot dit jaar toe, met regel maat haar gedichtenbundels, 22 in totaal. Ook schreef ze kleuterliedjes, bijbelse kin derliederen, een kerstzangspel, kindergebe den, liederen. In het Liedboek voor de Ker ken zijn drie liederen van haar hand opge nomen (Gez. 194, 245, 360). Ze vond een baan bij de administratie en het redactiesecretariaat van het letterkundig tijdschrift Ontmoeting. Op latere leeftijd kreeg ze hartklachten en moest ze haar werk opgeven, en ook de bijbaantjes die ze had in kerk en samenleving. Maar het dich ten bleef! Inge Lievaart, april 1987 De dichteres Inge Lievaart werd geboren op 14 april 1917 in Oosterend. Haar vader was daar van november 1913 tot april 1927 hoofd van de 'School met den Bijbel'. Het gezin woonde in het huis naast de school, die nu 'Jeugdhuis' heet, in de Peperstraat. Inge was tien jaar toen ze vertrokken naar Ridderkerk, en later verhuisden ze naar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 22