14 Oudfries Nederlands Tessels strête straat stréét mama lête (a met e-klank) zuigen laten memme late bèja bessen beie sunt sinds sunt bukpin buikpijn buukpien glupte sloop (sluipen) gluupte nêmisdêga destijds iemesdage bogath prijzen bóógie geve olan steeds ollon jok onwaar uut joks (voor de grap) fytra geselen fietere (zeer doen, pijn hebben) tys in de war in de tis tot-home hoorn toethore kant flink kant ollerlêje allerlei ollerlee (olderlee) grüsich gretig gruzig kryl klein kriel (aardappelen, kippen,kinderen) ette grond ettegroe (eerste gras na inzaaien) mem moeder mem tat vader taat ang(e) bang ang warf (a=e-klank) erf werf topadum pad er naar toe toepèód algader allemaal ollegaar altomet soms oltemet del laag,neer,diep del (laagte, diepte) uppa op de oppe nol duintop nol slecht pad,straatje slag fjardêl vierde deel vurrel grajde huilde graaide dên heth heeft gedaan deen het Zinnen of gedeelten van zinnen: Oud Fries: Friso let him to sin ajn skol kuma Ned: Friso liet hem naar zijn eigen school komen Tessels: Friso liet him na sien eige (èège) skool komme Oud Fries: and as er thèr utlèred was Ned: en toen hij daar was uitgeleerd Tessels: en os hee deer uutleerd wos Oud fries: grate blidskip blika Ned: grote blijdschap (laten) blijken Tessels: gróte bliêdskip blieke (late) Oud Fries: warth afgrislike misbruk makth Ned: wordt afschuwelijk misbruik gemaakt Tessels: wordt ofskuwelijke misbruuk maakt Oud Fries: Ned: Tessels: Oud Fries: Ned: Tessels: op stel brocht in orde gemaakt op stel brocht tha gardne send mith altid grêne hagun omtunad de tuinen zijn met altijd groene ha gen omzoomd de tune benne mit oltiêd groêne ha- ge omtuund Oud Fries: sa jeft man him huus and warf (spreek de a in man en warf uit naar de e-klank) Ned: dan moet men hem aldaar een huis en erf geven Tessels: zó geeft men him huus en wurft (werf)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 16