Het Tessels en het Oera Linda Bok In de oudheid, vlak nadat het werelddeel Atlantis in de oceaan was verzonken, woonden op de plaats waar wij nu wonen al beschaafde mensen. Met eigen wetten (tex) met als heerseres de Eremoeder op de hoofdburcht te Texiand. Wanneer een nieuwe burcht werd gesticht kwam de burchtvrouwe haar lamp aansteken aan de grote moederlamp op de burcht te Texiand.... 12 Het is alweer jaren geleden dat ik sprak met onze oud-voorzitter en oprichter van onze vereniging G.A. Oskam over het geheimzin nige Oera Linda boek. Destijds werkte hij aan een overzicht van boeken waarin Texel voorkwam. In de gids (1986) staat achterin in de bijlagen een opsomming van boeken en artikelen over het Oera Linda boek (blz 71-72). Ruim 10 jaar geleden kwam hier ene meneer Andriessen, gewapend met een wichelroede om restanten op te sporen van de oude beschaving waar het Oera Linda boek het over heeft. En zo rond de Kerst '97 kreeg ik het boek bij toeval in handen en werd getroffen door een aantal opvallende overeenkomsten tussen dit schrift (oud- Fries) en ons Tessels dialect. Het Oera Linda Boek (verder in dit artikel afgekort als O.L.B.) is een boek dat de oer- geschiedenis van ons land en met name de kuststrook van Duitsland tot de Schelde zou beschrijven. Het zou dateren uit de 13e eeuw en afkomstig zijn uit de familie Over de Linden Oera Linda) en via Enkhuizen bij de fam. C. over de Linden in Den Helder in de openbaarheid zijn gekomen. Toen in 1876 een boek verscheen onder die titel waren er sommige kopstukken die het voor waar aannamen en velen die niet geloofden dat zoiets kon bestaan en dat het zelfs te lezen zou zijn. Niettemin kwam de vertaling en uitgave van de hand van de tot dan toe als zeer gedegen bekend staande dr. Otte- ma tot stand. Vele welles-nietes publicaties volgden in de jaren na het verschijnen. Een andere autoriteit op het gebied van de taalwetenschap was destijds dr. Eelco Ver wijs. Hij zegt in 1871 niet te twijfelen aan het O.L.B. maar later distantieert hij zich er van. Naderhand wijzen sommige onderzoe kers hem echter aan als de schrijver van het O.L.B. In datzelfde jaar 1871 schrijft de ei genaar van het geschrift, dhr. C. over de Linden een brief aan Ottema en beveelt hem D. Dekker aan. Een andere 'verdachte' is Frangois Haverschmidt, alias Piet Paal- tjens. Overigens als we medeplichtigen zoe ken zou onze D. Dekker ook in de verdach- tenbank kunnen want hij kende zowel C. over de Linden als F. Haverschmidt. Wellicht een aanleiding voor een vervolg- stukje in dit blad hierover. Citaat N.B. Als Ued op oude Noordhollandse woorden gesteld zijt, dan moet gij u tot onze burger onder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1998 | | pagina 14