UITGAVE VAN DE lËilË MmÊ NUMMER Hl, VECEMBER1996 Sxixix;*;:;:::

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1996 | | pagina 1