4. De monding van het Maresdeop: bij Wieringen of noordelijker? Afb. 3: Texel omstreeks 1300. De in de voorlaatste ijstijd gevormde keiieemheuveis zijn zwart getekend. De kustlijn na de eerste verheling (van ca. 1300; zie hfst. 16) is de dikke lijn; de huidige kustlijn is dun gestippeld. Enkele tegenwoordige plaatsen zijn aangeduid met hun initialen. Grondboringen hebben in het zuidelijke deel van Texel twee vroegere waterlopen aangetoond (Kloosterhuis, 1986): de Kerke Ee (links onder, langs de Hoornder heuvel) en de Ee van Noordhaffel. Deze ontstonden vermoedelijk als moerbeken. Een andere belangrijke waterloop die op dezelfde wijze ontstond is de Lange of Lage Waal (of Waele). De vraag komt nu op, of het Maresdeop, zoals het Marsdiep in de vroege Middeleeuwen genoemd werd, in de Romeinse tijd al bestond en waar het toen liep en uitmondde. De eerste 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 8