,0 16 7 ^tind/ichi frö<, Pi eter 5 6e Rozenvlek - vj 2 y\ Hle m m e Zuylilor I?. d.u in e n srsbcr.ion Kapenol V» Sl Donatus Den\ Hoorn .0?» Slolp tJT - ',en dijk Alcundeihoevi} j Sioa/e van Dl Pleterscluin nieuw/and - Pi 58 pr, -n o "sT JJfeltiesnol>\ ■Schilbdsnol »H«l Lichi vin Troost ktlsIe'Mf'JBOli'fr Mol Joost Doutloinkarorne De Hors Onrust Afb. 13: Schets van de situering van de opvolgende stroomgeulen in het zuid-Texelse landschap. De lijnen geven de ligging van de oostelijke oevers van achtereenvolgende zeegaten, met het vermoedelijke jaartal waarop die gaten verlandden. De westelijke oevers zijn door latere duinvorming vanuit het westen ondergestoven. Het zeegat dat in 1290 dicht viel wordt getoond in afb. 14. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 26