Afb. 8: Schets van de loop van het Marsdiep omstreeks het jaar 950. De tekens hebben dezelfde betekenis als in Afb. I. De kaart is hypothetisch en tracht geologische en geschiedkundige informatie te verenigen. Prof. Zagwijn schrijft ons hierover: "De schuin-gearceerde afzettingen zijn te dateren als ouder dan de ijsbedekking (Saalien - voorlaatste ijstijd, ca. 200000 tot 140 000 jaar geleden) en bestaan uit zanden. Aan de boven kant komt keileem voor (de driehoekjes) gevormd tijdens de ijsbedekking zelf. Bij de ijsbedek king werd een sterk reliëf gevormd. Texel lag hoog; ten zuiden ervan, bij Den Helder - Huisdui nen, lag een dal met keileem op de bodem. In de warme tijd na de ijsbedekking (Eemien, ca. 130 000 tot 110 000 jaar geleden) steeg de zeespiegel en drong de zee dit dal binnen. Het grootste deel van de horizontaal gearceerde lagen bestaat uit zand met zeeschelpen uit deze 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 18