Qt UJ/I-U jq Afb. 4: 'Caerte vande vermaerde Stromen ende Gaten van Texel wat zanden platen, drooghten, diepten, ende ondiepten daer in gheleghen zyn ende hoemen die zoo in t op als afzeylen schouwen ende myden zal, nieuwlycx beschreven door Willem Jansz. 1608'. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 10