gen geïnteresseerd wat voor bol dit nou wel wezen kon. Sieme bestudeerde de bol en ja hoor, daar kwamen de Latijnse namen weer. Toen de jongens zeiden dat het een gewone ui was, werd hij razend. 0 AFSTAMMING SCHEVE REIJER Willem Brouwer geb. 28-5-1854 Oosterend, zeeman, visser, veldarbeider in 1904 ov. 2-1-1915 Oost zv. Gerrit Brouwer, zeeman, en Antje Brouwer gehuwd 9-6-1878 Texel met Marijtje Dijker geb. 11-4-1857 Oosterend, manufac- turierster in 1904 ov. 4-3-1935 Oosterend dv Reijer Dijker, nachtwacht en Antje Koorn kinderen: Gerrit Brouwer geb. 31-3-1879 Oost, vissersknecht in 1902 geh. 1905 Texel met A.C.M.W. Smits Reijer Brouwer geb. 8-11-1880 Oosterend, vissers knecht 1902-1904 ov. 24-2-1961 zh Den Helder Antje Brouwer geb. 3-4-1883 Oost geh. 1902 Texel met Willem Griek, visser Cornelis Brouwer geb. 4-10-1885 Oost geh. 1906 Texel met Poulus Bakelaar, arbeider Hendrik Brouwer geb. 11-11-1888 Oost, werkman geh. 1910 Texel met Aaltje Griek Dagelijks was Reijer te vinden bij schoenma ker Hans Post. Hij had daar z'n zakgeld in een potje op de plank staan. Van dat geld kocht hij o.a. tabak. Volgens Reijer werd er in 't Gesticht gestolen. Wanneer de inwoners aan de etenstafel zaten en er werd gevraagd: 'Reij er, moet jij nog erwten?' dan kwam steevast het antwoord: 'Dat weet vader wel'. Reijer had nl. geen stop op z'n eetlust. Hij at maar door. Met dank aan mevr. H. Pieterse-Reusing en de heer Jac. Dijker voor de foto's. (Meer over 't Gesticht van Weldadigheid, zie nr. 24 Hist. Ver.) M. Bakker-Zijm A. Langeveld-v.d. Voorn Marijtje Dijker met haar zoon Reyer Brouwer, en kleinzoon Wim Brouwer (zoon van Hendrik Brouwer en Aaltje Griek). 'Marij-buur' was getrouwd met Willem Brouwer. Ze woonde met Reyer in de Peper straat naast de smederij van Kuiter. Ze ventte met lappen stof voor Kors Saris uit Den Burg. Later woonde Reyer in 't Gesticht. (eigendom foto |aap Dijker) 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 9